Com escollir un bon pla de pensions?

Les asseguradores cada dia guanyen més protagonisme en la gestió dels estalvis de les persones. En aquest sentit, els productes preferits dels ciutadans acostumen a ser els plans de pensions i les assegurances de vida-estalvi. Però, què hem de tenir en compte per escollir la modalitat que més ens convé, de cara la nostra jubilació?

Actualment, al mercat existeix una àmplia i variada gamma de productes per complementar la pensió pública. Per això, és normal que ens sorgeixen dubtes a l’hora de decantar-nos per una opció o una altra. Per aquest motiu, el més recomanable és comptar amb l’assessorament d’experts, com el que us poden facilitar els nostres corredors.

Des de CSA us podem aconsellar perquè no cometeu errors a l’hora de contractar el vostre pla de pensions, ja que disposem del coneixement més exhaustiu i complet de les característiques i de les particularitats d’aquests productes. A més, també podrem aconsellar-vos sobre la manera de repartir l’estalvi entre plans de diferent categoria (renda fixa, renda variable o mixta), perquè eviteu concentrar-ho tot en un sol pla. D’aquesta manera, podreu diversificar la inversió per córrer menys riscos i obtenir millors rendiments.

Un altre aspecte important és que us fixeu enla rendibilitat del vostre pla, així evitareu obtenir beneficis molt mínims o, en el pitjor dels casos, que acabeu perdent diners. Com l’objectiu és estalviar a llarg termini, la rendibilitat també cal tenir-la en compte a llarg termini.

Per tal de saber si el vostre pla us està donant bons resultats, us heu de fixar en com es comporta en períodes superiors a cinc anys, quan ja es pot tenir una idea bastant aproximada de la qualitat del mateix, i encara millor al cap de deu anys.

Tenir en compte les comissions

El tema de les comissions no és intranscendent, perquè poden arribar a limitar el benefici en percentatges espectaculars. En aquest sentit, un cop més, val la pena informar-se amb professionals. Les comissions dels plans de pensions estan limitades per llei i són de dues classes: de gestió i de dipòsit. Cal dir que no provenen de la corredoria, la primera es correspon amb la retribució a la tasca de la gestora, encarregada d’administrar els diners que conforma el fons de pensions, planificar l’estratègia del pla i informar regularment als partícips de la seva evolució. Pel que fa a la de dipòsit té com a principal funció custodiar els actius financers (títols i diners) que formen part del vostre fons de pensions. 

Començar a estalviar com més aviat millor 

És recomanable començar a estalviar l’abans possible, perquè així aconseguireu més fàcilment l’objectiu de gaudir d’uns bons estalvis per a la vostra jubilació. Ara bé, des de CSA us recomanem que trieu el vostre pla en funció de l’edat, sabent combinar renda variable amb renda fixa.

Si heu començat de joves, es pot optar per fons de més risc que seran més rendibles. En canvi, com més s’acosta l’edat de la jubilació i, consegüentment, del rescat del pla, menor és el risc que hauríeu d’assumir.

Així doncs, per a cada etapa de la vida hi ha un pla que hauria de modificar-se a mesura que anem complint anys. Lògicament, seria absurd mantenir als 62 anys el mateix pla que es tenia als 35, perquè el nivell de risc no és el mateix a una edat que a una altra. Amb això volem dir que la inversió mai ha de ser estàtica. En aquest exemple, el més encertat seria canviar de pla. Un moviment que també podeu fer per altres motius, com en el supòsit que  el vostre pla no es comporti com esperàveu. A més, ho podreu fer de forma molt senzilla i sense cap cost fiscal.

I si no hem sabut escollir correctament el pla de pensions? Què podem fer?

Les conseqüències de no haver sabut triar el pla de pensions adequat als nostres interessos i les nostres possibilitats poden ser nefastes. Cal tenir present que els diners dels plans de pensions no estan garantits (excepte en el cas d’altre producte com els PPA, Plans de Pensions Assegurats, el teu corredor pot assessorar-te també sobre aquesta opció). Per tant, pot passar que a l’hora de rescatar el pla de pensions ens trobem amb la desagradable sorpresa que tenim menys diners que el que vam aportar al llarg de tots els anys. I això sense comptar amb els impostos que caldrà pagar en el moment del rescat del pla, que també resten. 

Per tot plegat, a UNCorredoria us oferim els millors productes d’estalvi, perquè mai us trobeu davant d’una situació tan desfavorable. Posem a la vostra disposició plans de pensions i assegurances de vida-estalvi, adaptades als vostres perfils, necessitats i amb garantia de rendibilitat. En cas de voler ampliar informació; no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres, estarem encantats d’assessorar-vos!

L’assegurança de salut, el benefici social millor valorat pels treballadors

Els treballadors són l’actiu més important de qualsevol empresa i el seu òptim rendiment depèn, en gran part, de la motivació. Per aquest motiu, cada vegada més organitzacions destinen una part del seu pressupost a diferents incentius per a la seva plantilla.

Com sabem, existeixen molts mecanismes per motivar els empleats com, per exemple, la flexibilitat horària, viatges, tiquets restaurants, guarderia, transport, formació… Però, sabies que l’assegurança de salut ésel benefici social millor valorat pels treballadors? A què és degut? Els principals motius perquè els empleats es decantin per aquest tipus de producte es poden resumir en:

Benefici millor valorat

  • Accés a la sanitat privada. Els empleats comptaran amb tots els avantatges que ofereix aquesta modalitat. Com per exemple, una atenció ràpida i eficient sense haver d’estar hores i hores esperant a ser atès; triar metge o especialista entre un ampli quadre mèdic; ús d’una habitació individual en períodes d’hospitalització o l’eliminació de les llistes d’espera, entre molts altres.
  • Beneficis pels familiars dels empleats. En general, totes les companyies ofereixen la possibilitat d’ampliar la protecció a familiars directes d’empresaris i treballadors en les mateixes condicions.
  • Afavoreix la conciliació familiar. En reduir els temps d’espera, ajuda els treballadors a optimitzar el seu temps i millorar la conciliació entre vida personal i la feina.
  • Deducció a l’IRPF. Pels assalariats els primers 500 euros/any estan exempts a l’IRPF i aquesta exempció s’estén al cònjuge i descendents dels treballadors, sense límit d’edat.

Avantatges des del punt de vista empresarial

D’altra banda, cada vegada més empreses són conscients dels punts forts d’aquests tipus de pòlisses. Un d’ells és que és una despesa deduïble a l’Impost de Societats. Per tant, els hi surt molt més rentable que realitzar una pujada salarial equivalent. Però, a més també els comporta els següents beneficis:

  • Reducció considerable de l’absentisme laboral. Amb la utilització de la sanitat privada tindran accés a revisions periòdiques i a l’atenció àgil de moltes patologies, fet que ajudarà a prevenir o fins i tot, reduir la durada de moltes malalties. A més, com hem comentat, la possibilitat d’elecció de cites mèdiques i diferents professionals de cada especialitat, reduirà els temps d’espera, els permisos i dies de baixa i, en definitiva, l’absentisme laboral.
  • Augment de la fidelització i compromís de l’equip. Amb aquest tipus de pòlissa,  els empleats se senten més còmodes i a gust a la seva feina. Per tant, estaran més compromesos i alineats amb els objectius empresarials. Per tot plegat, esdevé una important eina per a la retenció de talent, ja que la plantilla que gaudeix d’aquest tipus d’assegurança acostuma a ser molt més reticent a marxar de l’empresa.
  • Increment de la productivitat. Com hem comentat, es tracta d’un element motivador, que si es suma al compromís que genera fa que els treballadors siguin molt més productius i eficients.
  • Redueix desplaçaments i absències. Gràcies als avenços en telemedicina, que ha evolucionat considerablement durant la crisi de la COVID-19, moltes pòlisses de salut privades permeten realitzar un gran nombre de gestions online, fins i tot realitzar vídeo-consultes amb metges especialistes sense haver de sortir de l’oficina.
  • Programes de prevenció en l’àmbit laboral. Es posen en marxa, amb l’objectiu de reduir el número de futures baixes i millorar la salut dels treballadors, com a principal actiu de l’empresa.
  • Millora de la imatge de l’empresa. Comptar amb una assegurança de salut reforça la política de Responsabilitat Social Corporativa de la companyia. A banda de retenir talent, el negoci també serà més atractiu per atreure nous candidats.

Consulta’ns

En definitiva, l’èxit d’una empresa no és només qüestió de números. Oferir compensacions que cuiden de la seva plantilla és demostrar que la companyia es preocupa pel seu benestar, i això es tradueix en un bon clima laboral i en un major compromís per part de tots els treballadors. En cas de dubtes sobre quina assegurança col·lectiva de salut és millor per a la vostra empresa, us recomanem que us poseu en contacte amb experts com els corredors de UNCorredoría perquè us assessorin sobre les opcions que més us convenen. 

Quins són els beneficis fiscals de l’assegurança de salut?

Com acostuma a ser habitual, a la tardor moltes empreses es plantegen la possibilitat de contractar una assegurança col·lectiva de salut o bé, renovar la que tenen. Però aquest any, amb els temps que corren, molts negocis -especialment les pimes i autònoms-, potser no veuen tan clar contractar aquest tipus de productes. Consideren que, després d’haver patit fortes pèrdues amb la crisi de la Covid-19, és una despesa que no podran suportar.

Ara bé, malgrat els greus efectes econòmics de la pandèmia, contractar una pòlissa de salut privada compta amb tota una sèrie d’avantatges tant pels treballadors com pels empresaris. En aquest cop, ens centrarem en els beneficis fiscals per autònoms, pimes i empreses de nova creació. 

Contribueix a reduir els impostos 

En cas de ser autònom podràs deduir-te les primes que paguis per l’assegurança de salut fins a un màxim de 4.500 euros. Per tant, pels treballadors per compte propi aquest tipus de pòlisses és una despesa deduïble. També les seves famílies es beneficiaran, ja que, tant la quota del cònjuge com la dels fills menors de 25 anys es poden incloure en la deducció.

Amb els canvis en la llei, l’import que es pot desgravar s’ha vist incrementat fins a 500 euros per persona i, en el cas de professionals amb discapacitat, s’amplia fins a 1.500 euros. És a dir, 500 euros pel professional, 500 euros pel cònjuge i 500 euros per cadascun dels fills menors de 25 anys. Fins al màxim de 4.500 euros anteriorment nomenat.

Aquestes primes de l’assegurança de salut pagades es redueixen dels diners que ha guanyat l’autònom, a l’efecte d’IRPF. També, caldria descomptar, a més, els imports per cònjuge i fills, si n’hi hagués. Amb això, la base imposable per la qual un autònom ha de tributar es veurà considerablement reduïda. Així, l’estalvi amb l’assegurança de salut serà directament el tipus impositiu que li toqui pagar en fer la declaració. 

Empreses, startups i la deducció de l’assegurança de salut

En decidir treballar en una empresa o startup, algunes retribucions en espècie són fins i tot més valorades que les econòmiques. Per això, cada vegada més companyies ofereixen una assegurança de salut privada a tota la seva plantilla.

A efectes fiscals, aquesta assegurança mèdica rep el tracte de despesa social pel que fa a l’Impost de Societats. Per tant, un cop obtinguts els beneficis empresarials de l’exercici en qüestió, es restarà l’import corresponent, la qual cosa suposa un important estalvi per a la companyia.

Beneficis pel treballador per compte d’altri

Les retribucions en espècie aplicades per les empreses també obliguen a l’empleat a tributar en la seva declaració de la renda particular. No obstant això, en el cas de l’assegurança de salut i fins a un import de 500 euros, no cal tributar.Això suposa un benefici per al treballador, de manera que, en acceptar com a pagament en espècie l’assegurança de salut, tant treballador com a empresa en surten beneficiats.

El cas dels particulars

Un particular que triï l’opció de contractar una assegurança de salut privada, no gaudirà de cap avantatge fiscal en els seus impostos. Sí que podríem parlar d’algun avantatge en el cas que el pagament de la pòlissa de salut es realitzi entre l’empresa i el treballador. En aquest cas, s’aplica la mateixa normativa esmentada a l’apartat anterior, repartint el capital de forma proporcional a cadascuna de les parts en funció del que aporti cadascuna a la prima de l’assegurança.

Així doncs, si ets autònom, tens una startup o pime i vols contractar una assegurança de salut; posa’t en contacte amb els nostres corredors i t’informarem sobre les pòlisses que millor s’adapten a les característiques del teu negoci.

Protegeix la teva empresa amb una assegurança D&O

Estar al capdavant d’una empresa no és una tasca fàcil, implica haver de prendre decisions importants i assumir una gran responsabilitat. Avui dia, les reclamacions contra administradors, consellers i directius o fins i tot empreses esdevenen un risc real i per estar protegits el més recomanable és disposar d’una assegurança de RC D&O (Directors&Officers). Ens dóna la cobertura que necessitem davant possibles reclamacions de tercers, errors en la gestió de l’empresa, demandes, incompliments de normativa, etc.

Ara al setembre que tornem a l’activitat i tenim molts reptes pel davant, potser és un bon moment per valorar els seus avantatges i plantejar-nos contractar-la per al nostre negoci, en cas que encara no disposem d’ella. A més, no importa quina sigui la mida de la nostra empresa; doncs, tant si és mitjana com petita, els riscos existeixen per a tothom. De fet, un negoci familiar també pot ser el blanc d’una reclamació per assumptes d’hereus, assetjament laboral, acomiadaments, discriminació…, posant en en dubte la seva continuïtat.

Gerents i/o directius d’empreses

Sens dubte, si som gerents i/o directius d’empreses hem d’estar preparats davant de qualsevol eventualitat i de situacions que poden suposar un perill per al responsable en qüestió. Ens referim, per exemple, a problemes entre els socis, reclamacions de l’Administració davant irregularitats, falta d’adequació a una determinada normativa, reclamacions per impagament… Situacions que malauradament ocorren amb més freqüència de la desitjada.

En aquest sentit, cal destacar que a vegades els caps d’una empresa es poden trobar en la tessitura d’haver de respondre econòmicament pels perjudicis que poden causar durant l’exercici del seu càrrec. La llei els obliga a respondre fins i tot amb el seu propi patrimoni personal. Això pot posar en perill el seu patrimoni i fins i tot, la viabilitat de l’empresa que dirigeixen. Però, amb una pòlissa D&O quedarà protegit tant el patrimoni personal com el de la companyia enfront de demandes de tercers; oferint-nos la tranquil·litat que necessitem per exercir el nostre càrrec.

A mida de tot tipus d’empreses

Com hem comentat anteriorment, la pòlissa D&O és recomanable no només per a les grans corporacions, sinó també per a les pimes i empreses familiars.

Quant a les cobertures més destacades d’aquest tipus d’assegurança, cal dir que cobreixen despeses de consultoria externa, de defensa jurídica, pagament d’indemnitzacions, constitució de finances, etc. A més, des del principi s’abonen els costos de defensa, que a vegades són molt elevats.

Per tot plegat, si estem al capdavant d’un negoci; és imprescindible comptar amb una assegurança de responsabilitat civil D&O. Així protegirem el nostre patrimoni i el de la nostra empresa davant de qualsevol reclamació.


Si esteu interessats en aquest tipus de pòlisses; poseu-vos en contacte amb els corredors de JGL. D’aquesta manera, us podran assessorar sobre l’assegurança d’aquesta tipologia que més us convé, en funció de les característiques del vostre negoci.

Com estalviar després de les vacances?

És cert que aquest estiu hem viatjat menys degut a la crisi de la Covid-19. Ara bé, despeses extra segurament que hem tingut i moltes: des d’escapades dins el país, dinars, sopars, visites culturals… Però, ara al setembre arriba el moment d’estalviar per poder fer front a altres desemborsaments familiars. Com per exemple: la compra de roba i material escolar amb la tornada dels menuts a l’escola, les despeses associades a la reincorporació a la feina, rebuts domèstics, etc.

Ara bé, aconseguir-ho és més senzill del que d’entrada et pots imaginar. A grans trets, aplicar el sentit comú acostuma a ajudar. Però a més, també us facilitem alguns consells quotidians que us ajudaran a reduir les vostres factures per poder tenir alguns estalvis per si sorgeix algun imprevist o bé, per si voleu fer alguna escapada, aprofitant algun pont.

Petits consells per superar la pujada de setembre

● Triar el mitjà de transport més econòmic. Sens dubte, desplaçar-vos en transport públic: metro, tren o autobús és la fórmula més econòmica. Ara bé si per minimitzar el risc de contagi de Covid-19, heu decidit anar a treballar en cotxe; un consell de cara a l’estalvi és que sempre que pugueu, compartiu vehicle amb membres de la vostra unitat familiar. D’aquesta manera, reduireu despeses i emissions de CO₂.

● Comprar al supermercat, pensant en l’estalvi. En primer lloc és bàsic fer una llista de la compra amb allò que realment necessiteu. Un cop al super, hem d’intentar prescindir dels productes de primeres marques i optar per les anomenades ‘marques blanques’, de menor preu però de qualitat bastant similar. Segons diversos estudis, pot reduir el pressupost destinat a la compra fins a un 40%.

● Tornar a menjar de carmanyola. Si durant la jornada laboral, no teniu temps de tornar a casa a l’hora de dinar; una alternativa econòmica és portar el vostre propi menjar. A més de ser més equilibrat i saludable, us estalviareu el preu dels menús diaris.

● Consum responsable dels llums. És un clàssic, però tenint en compte que la factura de la llum és una de les més importants de les llars i les constants pujades de preus, cal tenir-ho present i controlar aquesta despesa. Una alternativa perfecta i que us ajudarà a ser, a més, molt més ecològics és la substitució de les bombetes tradicionals per llums LED. Aquestes són molt més longeves i consumeixen molta menys energia.

 Ús responsable de l’electricitat

Lògicament, no heu d’oblidar fer sempre un ús responsable de l’electricitat, apagant totes aquelles llums que no feu servir; així com els dispositius electrònics quan aneu a dormir. Però no tot és qüestió de bombetes, Sabíeu que si pinteu les parets i els sostres d’un color més clar es guanya en lluminositat? I també, si obriu més sovint les cortines i les persianes?

● Regular l’ús de l’aire condicionat i la calefacció. No és únicament per una qüestió d’estalvi, que és molt al final de l’any, sinó també per ser curosos amb el medi ambient. Un consum responsable de l’aire condicionat i la calefacció és molt necessari i us ajudarà a reduir la factura.

● Estar al dia dels descomptes a Internet. Pàgines webs o portals com els outlets on-line, les botigues virtuals… Són eines fonamentals per estalviar. Per aquest motiu, les webs de descomptes o d’ofertes d’últim minut han guanyat més protagonisme des del confinament.

A banda d’aquests consells útils per reduir despeses en el vostre dia a dia, comptar amb un pla d’estalvi o una assegurança de vida-estalvi us ajudarà a economitzar, pràcticament sense adonar-vos. En cas de dubtes, us recomanem que us poseu en contacte amb els corredors de UNcorredoria i així aconseguireu fer créixer els vostres estalvis. Els nostres professionals us informaran sense cap compromís, perquè trieu les opcions que més us convenen. No dubteu en trucar-nos o demanar cita online!

És possible una tornada segura a l’escola?

Cada setembre s’inicia un nou curs escolar. Es tracta d’un mes caracteritzat per la recuperació de les rutines del dia a dia i els retrobaments. Però, enguany la Covid-19 complica el retorn a les aules. En un context marcat per la incertesa, hi ha molts interrogants però el més important és que la reincorporació dels alumnes es faci amb totes les garanties de seguretat.

Tot i que el Ministeri d’Educació manté la seva data prevista de cara al setembre i amb la presencialitat com a principi general; cada comunitat autònoma decidirà les mesures que aplicarà respecte a l’ús de mascaretes, distanciament entre les taules, ampliar la plantilla de professors, desdoblar horaris, fer torns de tarda… I també, en funció de l’evolució de la pandèmia avaluaran si les classes s’imparteixen de forma presencial, telemàtica o amb una combinació d’ambdues.

Assegurances que ens donen un plus de tranquil·litatTenint en compte aquest context, enguany més que mai és una bona ocasió per apostar per aquelles assegurances que ens donen un plus de tranquil·litat. Ens referim sobretot a la de salut. Cal dir que tots els centres educatius compten amb una assegurança escolar obligatòria per protegir els alumnes durant l’horari lectiu; cobrint els danys produïts a conseqüència d’activitats dins del centre escolar. Per exemple, els accidents que tenen lloc durant la pràctica esportiva, la celebració d’assemblees, els viatges de fi de curs, i fins i tot, aquells que tinguin lloc durant els períodes de descans diari i els que passen anant o tornant a casa.

També, es responsabilitza si el menor contreu una malaltia i fins i tot cobreix les despeses de medicaments. Una altra de les seves prestacions interessants és que, en el supòsit d’infortuni familiar, permet a l’estudiant continuar la seva formació. A més, el cobrament és compatible amb qualsevol beca escolar; i fins i tot el bullying acostuma a estar cobert. Però, malgrat aquestes cobertures, no està de més que ja vagin protegits des de casa.Assegurança de salut, el plus de tranquil·litat que necessites


En aquest sentit, disposar d’una assegurança mèdica familiar et dóna la tranquil·litat que necessites; doncs, els teus fills tindran la millor protecció. En cas de tenir febre, algun símptoma sospitós de Covid o qualsevol altra urgència, tindràs a la teva disposició un ampli quadre mèdic.

A més, en cas de necessitar-ho, els petits de la casa tindran accés a consultes mèdiques, assistència hospitalària i intervencions quirúrgiques molt més ràpid, sense la lentitud de les llargues llistes d’espera. Per tot plegat, es pot afirmar que les assegurances de salut o mèdiques t’ofereixen la qualitat que esperes per atendre les necessitats familiars, especialment, la dels més petits.

Consultan’s


En definitiva, en un curs marcat per l’evolució de la pandèmia on la seguretat és el factor més important, és important que asseguris la tornada dels teus fills a les aules. I una manera de fer-ho és contractant una bona pòlissa de salut. En cas de dubtes, et recomanem que ho consultis amb els corredors de UNCorredoria, perquè t’assessorin sobre les cobertures més adients en funció del teu cas.

L’estiu dels viatges segurs

Aquest estiu de l’any 2020 és diferent per moltes raons, però la més evident és la crisi sanitària. Les mesures preses des de les institucions respecte al turisme a nivell estatal impliquen fomentar la mobilitat dins de les mateixes fronteres; és a dir, el turisme interior.

No obstant això, gaudir d’un turisme de proximitat no ens eximeix de seguir protegint-nos, i menys encara veient els rebrots sorgits en els últims dies. Per a això és important prendre mesures abans de sortir tant a la platja com a la muntanya.

Turisme de proximitat

Preparar bé la nostra escapada en un estiu extraordinari no comença el dia que marxem sinó més aviat, uns dies abans. No hem d’oblidar-nos les mascaretes, la solució hidroalcohòlica i el termometre. Evidentment, si presentem algun símptoma sospitós de Covid-19, en cap cas hauríem de sortir de casa i hauríem de contactar amb el servei mèdic.

Per reduir al màxim els riscos, s’aconsella concertar una visita telemàtica o presencial amb un centre mèdic. Des que es va decretar l’estat d’alarma, les consultes de telemedicina han augmentat un 153% a Espanya, segons dades de mediQuo. Tant és així que moltes assegurances de salut inclouen aquesta modalitat a les seves cobertures, així que utilitzar-les és assegurar-se una sortida sense preocupacions.

Fora de les fronteres


Si per contra decidim fer turisme fora de les pròpies fronteres, comptar una assegurança que cobreixi laCovid-19 i assegurar-se que la pòlissa corri amb les despeses de repatriació és curar-se en salut (valgui la redundància). La repatriació és un dels punts més demandats entre els clients que viatgen a l’estranger, de manera que, en cas de caure malalt en la destinació, l’assegurança cobreix la repatriació de l’assegurat sempre i quan les autoritats sanitàries del país ho autoritzin.

Independentment de la situació sanitària, si decidim anar a un país tropical, anar vacunats de dengue, malària o febre groga podrà evitar-nos riscos majors.


Quarantenes

És important conèixer la normativa del país de destinació, ja que podem trobar-nos amb quarantenes a l’arribada, fins i tot, si no presentem símptomes. Així que no està de més consultar la gestió sanitària que ha emprès el país. Per accedir a aquesta informació, el Ministeri d’Afers Estrangers espanyol informa de les últimes novetats i requisits que exigeix cada país.

Europa

El passat 15 de juny, la Comissió Europea va posar en marxa la plataforma web Re-open-Europa, on inclouen informació essencial per al rellançament de la lliure circulació i el turisme en tota Europa.

De fet, s’ha presentat una llista (actualitzada cada 2 setmanes) on s’exposen països pels quals s’haurien d’eliminar les restriccions de viatge. En dita llista trobem països com:

– Algèria
– Austràlia
– Canadà
– Geòrgia
– Japó
– Marroc
– Nova Zelanda
– Rwanda
– Corea del Sud
– Tailàndia
– Tunísia
– Uruguai

Assegurança de cancel·lació

És interessant saber que, si abans de sortir de viatge hem contractat una assegurança de cancel•lació i contraure el virus ens impedeix viatjar, l’assegurança ens cobreix l’anul•lació de viatge i interrupció de vacances. Però hem de mirar bé les cobertures contractades.

Si per contra, ens contagiem estant de vacances, hi ha assegurances que cobreixen la prolongació de l’estada per quarantena mèdica, sempre que estigui prescrita per l’equip mèdic en destinació. En cas de dubtes, us recomanem informar-vos amb professionals del sector. ACSA comptem amb corredors experts en viatges que podran aconsellar-vos les millors assegurances abans d’emprendre el vostre viatge. Consulta’ns!

Els autònoms podran fer vacances aquest estiu?

Tenint en compte els efectes econòmics de la crisi sanitària de la Covid-19, que va provocar que molts autònoms haguessin de tancar forçosament durant gairebé tres mesos, és inevitable preguntar-se: podran fer vacances aquest estiu?

Les pèrdues econòmiques han passat factura a tots els negocis, però especialment s’han vist afectats els sectors de l’hostaleria i el turisme. Però no són els únics, els autònoms que es dediquen a l’agricultura i al transport són,també, els que menys se n’aniran de vacances. Per tant, tot indica que al voltant del 50% d’autònoms no es podran agafar ni uns dies de desconnexió.


En canvi, els autònoms anomenats de professionals liberals, és a dir, aquells que es dediquen al món de l’educació, informació i comunicació i/o activitats administratives,són els col•lectius que habitualment més fàcilment poden abaixar la persiana.

Com sabem, a diferència del treballador assalariat que durant les vacances segueix percebent el seu salari, un treballador per compte propisino treballa no factura; doncs, es tracta del seu propi negoci.

Pagar o no la quota durant les vacances…

A més,durant les vacances, aquests professionals hauran de seguir pagant la quota d’autònoms cada mes. Una mensualitat que pot ser percebuda per ells com un perjudici econòmic; ja que,no només deixen d’ingressar diners, sinó que han de seguir pagant, fins i tot,quanno estan treballant.

Per això, molts autònoms acostumen a preguntar-se: continuo pagant la quota o la deixo de pagar durant el període de descans? Tot i que d’entrada pot semblar avantatjós deixar d’abonar-la, no és pas així; s’ha de tenir en compte que un mes que no cotitzin aquests professionals és un mes a zero, de manera que no hauran treballat un any, sinó 11 mesos. I això pot afectar en un futur, a l’hora de rebre la pensió.

Desconnecta


Així doncs, el millor,per respirar una mica i evitar desajustos pressupostaris durant l’època estival,és organitzar-se en funció de la situació i activitat laboral. Per això, els períodes de vacances, en el cas dels autònoms,han de ser una opció personal i personalitzada. És a dir, no és el mateix un autònom que acaba de començar, i necessita que arrenqui el seu negoci, que un altre ja consolidat, que segurament es pot permetre amb més facilitat desconnectar uns dies.

Sigui com sigui, tot indica que només la meitat dels autònoms s’anirà de vacances aquest estiu atípic, per un període que en cap cas superarà els 15 dies. I d’aquellsque les podran fer, el 40% se’n podrà anar menys de vuit dies. Es tracta d’una realitat que afecta els més de tres milions de treballadors autònoms d’Espanya.

En definitiva, des de CSA us recomanem que, per poc que pugueu, trenqueu amb la rutina de la feina diària, ja que desconnectar us permetrà tornar amb més força. En cas de dubtes, sobre les assegurances que més us convenen, per protegir-vos vosaltres mateixos, la família i el vostre negoci, no dubteu en posar-vos en contacte amb els nostres corredors.

Com viatjar de forma segura aquestes vacances d’estiu?

S’acosten les vacances d’un estiu atípic i ens sorgeixen molts dubtes, abans de fer les maletes i pujar a un avió. És cert, que amb la fi de l’estat d’alarma i l’inici de ‘la nova normalitat’ es posa fi a les restriccions de mobilitat dins del territori nacional. Pel que fa a Europa, també es pot viatjar des del diumenge 21 de juny a la majoria de països. Respecte a la resta del món, les fronteres començaran a obrir-se  a partir de l’1 de juliol, de manera gradual.

Però a banda de saber a on podem viatjar, segurament també ens preocupa saber quines mesures o precaucions hem de tenir en compte. Des de CSA considerem que és fonamental contractar una assegurança de viatge i seguir escrupolosament els consells de salut que indiquin les autoritats sanitàries. Tots som responsables i som la clau en el control de la pandèmia; per tant, hem d’impedir que massa persones s’infectin alhora.

Inscriure’s al registre de viatgers

A més, creiem que a banda de maximitzar les precaucions normals o òbvies com les relatives a l’equipatge, passaport, visat, vacunes, moneda, propines, costums, medicaments, notificar al banc o a l’emissor de les targetes que utilitzaràs, comprovar tarifes rooming de telèfon, alertes sanitàries, ambaixades o consolats a l’estranger…; cal inscriure’s al registre de viatgers en el Ministeri d’Afers exteriors.

Lògicament, continuen mantenint-se les mesures d’higiene i distanciament social per evitar contagis. És a dir, amb independència de qui sigui el nostre destí, haurem d’incloure al nostre equipatge mascaretes, guants i gels hidroalcohòlics. Però a banda d’això, és important que tinguem present que alguns països europeus apliquen mesures de prevenció davant el risc d’expansió del coronavirus, com les quarantenes obligatòries per a viatgers procedents d’Espanya.

Quarantenes a alguns països de dins i fora d’Europa

Segons les últimes actualitzacions, els països que imposen quarantenes d’aproximadament 14 dies per a viatgers que provinguin d’Espanya són: Azerbaidjan, Benín, Cambodja, Corea del Sud, Equador, Etiòpia, Finlàndia, Hongria, Iran, Irlanda, Islàndia, Illes Cook, Lituània, Nauru, Papua Nova Guinea, Regne Unit (fins al 6 de juliol), Saint Vincent i les Grenadines, Saint Lucia, Seychelles, Ucraïna i Uzbekistan.

Per la seva banda, aquests són els països que plantegen alguna mesura, encara que no la quarantena: Albània, Antigua i Barbuda, Bangladesh, Bielorússia, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Estònia, Grècia, Jamaica, Laos, Polònia, Tanzània, Turkmenistan i Turquia.

Entre els països que no imposen quarantenes als viatgers espanyols figuren: Mèxic, Groenlàndia, Mongòlia, Guaiana Francesa, Sàhara Occidental, França, Alemanya, Bèlgica, Holanda, Itàlia (imposa quarantena només als països de fora de l’espai Schengen), Luxemburg, República Txeca, Àustria, Eslovènia, Sèrbia, Kosovo, Letònia, Síria, Iemen, Djibouti, l’Afganistan, Suècia, Lesotho, Rwanda i Corea del Nord.

Cancel·lar el viatge

Ara bé què succeeix si finalment, per por a contagis o per altres motius, decidim cancel·lar el nostre viatge, que vam organitzar fa mesos? Podem reclamar l’import dels vols comprats? Des de CSA, us podem assegurar que si el vau contractar a través d’una agència de viatges,tot serà més senzill; ja que aquesta s’encarregarà d’ajudar-vos a gestionar els reemborsaments. De fet, les agències de viatges han aconseguit que la majoria de les companyies aèries siguin totalment flexibles, amb la devolució de l’import, proposant canvi de dates o convertint aquest import en vals per utilitzar el 2021.

D’altra banda, si decidim fer el nostre viatge d’estiu com teníem previst, enguany comptar amb una bona assegurança de viatges amb assistència mèdica, potser és més necessari que mai. Però, què hem de tenir en compte a l’hora de contractar aquest tipus de pòlisses? En primer lloc, creiem que és essencial, contractar una assegurança d’anul·lació i d’assistència en viatge.

La pòlissa d’anul·lació a part de cobrir malalties o accidents greus, tant de l’assegurat com d’un familiar directe; els danys per incendi; explosió o robatori a l’habitatge principal o secundari de l’assegurat; l’acomiadament definitiu per part de l’empresa, etc., és molt important que inclogui la cobertura d’anul·lació del viatge per haver sigut diagnosticat de Covid-19.

A més, amb relació a la cobertura d’assistència, us aconsellem que reviseu les condicions de la pòlissa per comprovar que el coronavirus està cobert durant el viatge, en cas de contraure la malaltia. 

En definitiva, realitzar aquestes gestions a través de nosaltres, és a dir, del nostre equip de professionals; us donarà totes les garanties i la més àmplia seguretat davant de qualsevol imprevist. Així, us podreu limitar a gaudir de les vostres merescudes vacances!

Està preparat el teu negoci per reactivar-se durant la desescalada?

Autònoms i desescalada

La crisi sanitària actual està afectant clarament l’economia. Des que es va decretar l’estat d’alarma, la majoria dels autònoms i les pimes han experimentat una caiguda dràstica dels seus ingressos i molts s’han vist obligats a tancar el seu negoci. En molts casos, els que continuen en actiu es troben que no poden pagar les nòmines o la Seguretat Social dels seus empleats o bé, als seus proveïdors, etc. Per això, ara que ja hem iniciat l’anomenada desescalada cap a ‘la nova normalitat’, com ho afronten els negocis per sobreviure i tornar l’abans possible a engegar màquines? 

A grans trets, hi ha una sèrie de necessitats i aspectes clau que han de tenir en compte els empresaris per tirar endavant i veure la llum al final del túnel. Principalment són:

Liquiditat per assumir pagaments i despeses

El Govern espanyol ha implementat diverses ajudes, recollides al Reial decret llei de 17 de març, per garantir la liquiditat de les empreses davant les dificultats originades per l’aturada de l’activitat econòmica durant l’estat d’alarma.

Una de les primeres mesures ha estat l’aprovació d’una línia d’avals de fins a 100.000 milions d’euros per compte de l’Estat per a empreses i autònoms. A més, d’un segon tram dotat amb 20.000 milions d’euros. 

Però això no és tot; s’han posat en marxa els anomenats préstecs ICO COVID-19 per finançar els negocis d’aquests professionals que s’estan veient, especialment afectats per la situació actual. A més, moltes entitats bancàries també han activat un pla d’ajudes complementari per facilitar liquiditat a les empreses i solucions financeres com: moratòries d’hipoteques i lloguer, ajornaments de pagament de préstecs, suspensió d’algunes comissions i ampliacions dels límits de la targeta de crèdit, entre d’altres.

Enfrontar-se al pagament de les quotes hipotecàries dels locals comercials o oficines és un altre dels maldecaps d’aquest sector. Com a alternativa, poden sol·licitar al banc una moratòria del pagament de la quota hipotecària durant tres mesos, però hauran de complir una sèrie de requisits, com estar aturat o haver patit una caiguda substancial dels ingressos.

Evitar els acomiadaments

Un altre dels desafiaments als quals s’enfronten, especialment els petits empresaris és mantenir els llocs de treball tot i la caiguda de la demanda externa i, per tant, de les vendes i de la producció. Per evitar que es produeixin més acomiadaments, s’han agilitzat la tramitació dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), tant aquells que es presentin per força major com els que s’al·leguin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

A més, al Reial decret llei de 17 de març s’especifica que les empreses amb menys de 50 treballadors que sol·licitin un ERTO, estaran exonerades del pagament del 100% de les quotes, mentre que a les que tinguin més de 50 empleats se li exonera el pagament del 75%.

Cessament temporal d’activitat

Per a aquells petits empresaris i emprenedors l’activitat dels quals hagi hagut de detenir-se o hagin vist la seva facturació reduïda a més del 75%, poden sol·licitar el cessament temporal en la seva activitat.

Ajudes en el pagament d’impostos

També, s’han aprovat mesures per a la flexibilització i fraccionaments de deutes tributaris per a pimes i autònoms. El passat 14 d’abril es va aprovar un nou Reial decret llei 14/2020 que permet als empresaris ajornar la presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries del 20 d’abril fins al 20 de maig, incloent-hi la declaració trimestral d’IVA i el pagament fraccionat d’IRPF i Societats. A més, aquest col·lectiu també podrà ajornar les quotes de la Seguretat Social, sol·licitant una moratòria sense interessos en el seu pagament de fins a sis mesos.

Reptes de futur

Tenint en compte tot l’esmentat, com poden encarar el futur les pimes i els petits empresaris? En primer lloc, el més important és que reprenguin la seva activitat l’abans possible. És a dir, de mica en mica, recuperar els nivells de rendiments preexistents a la pandèmia. Per a això, és aconsellable reestructurar tant les despeses de l’empresa com els recursos que ha de disposar i anticipar-se als diferents escenaris que puguin produir-se. També, és recomanable cercar nous productes o línies de negoci, així com tenir cura i mantenir el contacte amb els nostres empleats, clients i proveïdors.

Sens dubte, són molt diversos els desafiaments als quals s’enfrontaran les empreses en els propers mesos. D’una banda, hi ha els reptes personals i empresarials, entre els quals molts empresaris es debatran entre llençar la tovallola o continuar cap endavant. A aquests se sumen els reptes de seguretat, és a dir, aconseguir les mesures de prevenció de contagis necessàries per garantir la seguretat dels seus treballadors.

D’altra banda, també hi haurà reptes d’innovació i tecnològics; doncs, com tots sabem les noves TIC són més que necessàries. Altres fites a assolir poden ser: retenir el talent dels empleats, arribar a acords amb els treballadors i mostrar el valor del petit negoci enfront dels competidors més grans, etc.

Finalment, també serà fonamental mantenir la il·lusió amb el projecte i buscar la motivació necessària per continuar creixent. Ningú ho nega que seran temps difícils, però com tota crisi també es poden generar noves oportunitats que hem de ser capaços d’aprofitar-les.

A UNCorredoria continuem al teu costat per assessorar-te i ajudar-te a encarar aquests temps difícils. Posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem!