“Les corredories no estem en contra que la banca distribueixi assegurances, sempre que compleixi les regles del joc”

Entrevistem al nostre company Enric Palol, director de Palol Quer Corredoria d’Assegurances, membre de CSA i de la Comissió permanent del Col·legi de mediadors de Girona. A més, també forma part de l’associació ‘Lobby de corredores de Seguros de España’ (en procés de constitució) amb l’objectiu de defensar la mediació i denunciar les pràctiques abusives, tant de la banca com d’algunes companyies asseguradores i altres distribuïdors.

Recentment, la majoria d’entitats bancàries estan portant a terme una nova mala praxi, consistent en trucar als seus clients i obligar-los a contractar una assegurança, com a requisit per a no cobrar-los comissions pels seus comptes bancaris. Fins a quin punt es vulneren els drets dels usuaris?

La llei 9/1992 de mediació d’assegurances privades PROHIBEIX EXPLÍCITAMENT imposar directa o indirectament la contractació d’una assegurança. Per tant, no és només una vulneració flagrant de drets del consumidor, sinó que és un incompliment d’una llei dictada el 1992 i que s’han saltat sistemàticament.

L’altre factor que genera desempara en el consumidor és bàsicament l’omissió de les obligacions professionals que té qualsevol mediador d’assegurances professional:

 • No s’assessora d’acord amb les necessitats reals del client.
 • S’imposen contractes de prima única de fins a 30 anys de durada.
 • No es presta servei postvenda un cop contractada l’assegurança.
 • Habitualment no s’entrega el contracte d’assegurança.
 • En molts de casos el cost de l’assegurança és fins a un 65% més cara que el preu mitjà de mercat.

A més, es tracta d’una pràctica de competència deslleial pel sector assegurador. Com està afectant les corredories?

En primer lloc, hem de deixar clar que les corredories no estem en contra de la banca i de què aquesta distribueixi assegurances, sempre que compleixi les regles del joc. El que no podem acceptar és la competència deslleial que es produeix en el moment en què el lobby bancari se salta les normes dictades per la CNMC i adopta una posició dominant per obligar els clients a contractar amb ells les seves assegurances, vulnerant a més la llei de protecció de dades per utilitzar la informació dels rebuts que carreguen les companyies per accedir a venciments i dades específiques de les assegurances (inclosa la prima de renovació, és clar).

A nosaltres ens afecta principalment per les anul·lacions que ens provoca i pel fet que estan contractant assegurances a prima única per terminis de fins a 30 anys, i això fa que els clients del mercat assegurador es tornin invisibles per estar vinculats a les assegurances contractades. A més, amb total malícia desinformen al client dient-li que pot retornar els rebuts d’assegurança fora del termini establert per la llei i que les companyies no els hi reclamaran, intentant fer-nos quedar com els dolents de la pel·lícula i obligant-nos a esmerçar els nostres recursos en explicar que les anul·lacions s’han de fer correctament si el client no vol patir una reclamació.

També patim una afectació important per les vegades que els clients reben  ofertes d’assegurança més econòmiques, o no,  que les que oferim els despatxos professionals a canvi de reduir les despeses d’administració o del cost d’un crèdit i no els expliquen que les cobertures són molt inferiors, o que tenen moltes més exclusions, o que no cobreixen el que realment necessita el consumidor. En aquests casos només podem salvar els clients que ens vénen a explicar el que passa quan desconfien de l’entitat bancària.

La posició dominant de la banca es tradueix en la impossibilitat que puguem assessorar el consumidor en les seves necessitats reals; doncs, quan necessita finançament li col·loquen el que volen a pressió i nosaltres no hi podem fer res, la frase més recurrent dels nostres clients és: “si no ens fas les assegurances, no hi ha crèdit”, com si una assegurança millorés la qualificació creditícia d’una persona o empresa. Aquesta coacció ens deixa sense possibilitats de competir i ens provoca pèrdues importants.

Ens consta que formes part de l’Associació Lobby de corredores de Seguros de España (en procés de constitució)  que vol lluitar contra aquest tipus d’abusos de la banca. Ens pots comentar una mica els seus orígens. És a dir, com i quan va néixer aquesta entitat? 

Aquest grup de corredors d’assegurances que s’acaba de constituir, neix de la necessitat de defensar al consumidor davant els abusos no tan sols de la banca, sinó també de les companyies asseguradores i altres distribuïdors, alhora que té com a objectiu defensar a la mediació davant la regulació castrant i limitativa a què ens té sotmesos la legislació espanyola.

La idea del lobby sorgeix de les inquietuds d’una petita part la mediació d’assegurances professional, que des de fa un temps dedica part dels seus esforços a lluitar contra els abusos que es produeixen en el nostre sector, i que no tenen resposta per part de l’administració responsable.

Som conscients que és molt difícil, per no dir impossible, atacar frontalment a la banca assegurança. Per tant, hem decidit organitzar-nos i aconseguir el màxim de socis i associats possibles per tal de fer un front comú i obligar el regulador a entrar en la partida i si per això hi hem d’implicar les organitzacions de consumidors, ho farem sense que ens tremoli el pols. 

Quins són els seus objectius? S’adreça a empreses, a client final o a ambdós?

Tenim molt clar que per arribar a l’usuari final hi hem d’implicar les empreses. Per tant, volem defensar tant a l’usuari final com als professionals de la mediació d’assegurances davant els abusos que es produeixen diàriament.

Entre d’altres i com a principals objectius, l’associació té com a finalitat la col·laboració en l’ordenació de l’activitat de les corredories i corredors d’assegurances privades, així com la seva representació als organismes públics autonòmics, nacionals, Europeus i internacionals; així com, la defensa dels seus interessos davant de qualsevol instància judicial o extrajudicials de resolució de conflictes.

També es vol promoure la necessària col·laboració entre tota la mediació per generar influència en les institucions, perquè regulin la lleial i lícita activitat d’assessorament en relació amb les assegurances.

Col·laborarem desinteressadament amb tota organització destinada a la defensa dels drets dels consumidors i usuaris en l’àmbit de les assegurances, perseguint les males pràctiques del mercat, els comportaments que coartin la lliure elecció de distribuïdor, així com, les pràctiques i/o clàusules abusives que es produeixin.

Promourem la difusió per qualsevol mitjà de la cultura financera des d’una òptica independent i honesta i fomentarem un llenguatge clar, sense ambigüitats ni obscuritats que facin més entenedores les clàusules dels contractes d’assegurança.

És a dir, donarem visibilitat a l’alarma social que genera els abusos d’una banca protegida pel sistema legislatiu espanyol i pressionarem l’administració que correspongui per tal d’aconseguir que es regulin les pràctiques asseguradores, donant a conèixer les eines de queixa a l’usuari final que li permetin denunciar anònimament, o col·lectiva a través de les associacions de consumidors.

Heu rebut moltes queixes per part dels clients relacionades amb aquesta qüestió? 

En Carlos Lluch que és principal impulsor de l’associació ha atès milers de casos en els últims anys, i les corredories que ens hem adherit inicialment a l’associació ho fem perquè rebem constants queixes dels nostres clients pels abusos, als quals, els sotmeten les entitats bancàries, que apliquen la màxima “o fas el que et demano o t’arruïno econòmicament”.

Com he dit anteriorment, un dels abusos més sagnants és el de “o em contractes l’assegurança tal com te l’exigeixo o no hi ha crèdit/hipoteca”, i davant la queixa de l’usuari que diu que ja té un mediador d’assegurances la resposta és: “doncs que els diners te’ls deixi ell”. Aquesta posició de domini no es pot permetre i nosaltres animem a denunciar-ho (es pot fer anònimament), tot i que personalment no crec que l’administració de l’Estat hi faci res d’ofici; doncs, el poder de la banca sobre els partits polítics i l’estat és evident.

Com actuareu davant aquestes denúncies? Quines accions fareu o teniu previst fer? 

Individualment no podem fer cap acció ni presentar cap denúncia; doncs, ja hi ha sentències, en les quals, s’ha desestimat el cas al·legant que qui ha de denunciar és el propi usuari perjudicat.

El que busquem són els mitjans i el volum mínim d’usuaris per poder presentar denúncies col·lectives a través de les Associacions de Consumidors, aproparem al consumidor final els mitjans de denúncia anònima davant la CNMC, els mitjans i els mètodes que emprarem variaran segons les circumstàncies de cada moment; doncs, evolucionarem amb el mercat, la legislació i les necessitats que es presentin en cada moment.

D’altra banda, sabem que els bancs utilitzen de manera privilegiada i inadequada la informació disponible dels clients relativa al tipus de productes que tenen contractats. Com controlareu que les entitats bancàries no utilitzin les dades dels clients d’aquesta manera?

És molt difícil evitar que les entitats bancàries incompleixin les lleis que per a la resta de mortals són d’obligat compliment, ja que, tenen a favor la connivència de les institucions governamentals, que amb el seu silenci còmplice els permeten abusar del ciutadà i de les empreses que els confien els seus diners.

La vulneració de la llei orgànica 3/2018 de protecció de dades és tan evident que fins i tot és insultant, i per part nostra només ens queda aconseguir que l’usuari bancari denunciï la utilització de les seves dades per fer ofertes comercials dirigides que no s’han demanat i ni tan sols es desitgen per part d’empreses vinculades a les entitats bancàries. L’altra opció és aconseguir dictàmens legals que posin en entredit l’actuació de la banca i presentar-los a la justícia. Per a això, ja estem en contacte amb un dels principals bufets d’advocats especialitzats en abusos de la banca del país, que ens han ofert els seus serveis professionals.

Finalment, com a membre de CSA, esteu fent alguna acció en aquesta línia com moltes altres entitats del sector assegurador que han mostrat el seu rebuig? 

Com a membre de CSA em dec a la disciplina de l’associació. En aquests moments, estic fent veure als meus companys la necessitat de què els nostres esforços per lluitar contra la mala praxi de la banca no han de ser individuals, sinó col·lectius per evitar que quedin en un no res.
Com no pot ser d’altra manera CSA promou que les corredories associades se sumin a aquesta iniciativa, sobretot per la defensa de les bones pràctiques en la distribució d’assegurances, en la professionalització del sector i la defensa del consumidor.

On és més barat contractar l’assegurança del teu cotxe?

Aquest article ha estat extret d’autopista.es en l’enllaç https://bit.ly/3e5vqRw

Contractar una assegurança de cotxe és un 44 per cent més barat a través d’un corredor d’assegurances que si es realitza per un altre mitjà.

Un estudi denominat “Asegurómetro”, elaborat per la consultora Prisma, assegura que contractar una assegurança de cotxe és més barat a través d’un corredor d’assegurances que si es realitza per un altre mitjà, concretament fins a un 44 per cent més barat. L’estudi analitza el comportament periòdic de l’evolució del preu de les assegurances a Espanya contractats a través de corredors d’assegurances.

Per a la realització d’aquest estudi s’ha pres la mostra de 799.559 pòlisses d’assegurats de diversos punts de la geografia espanyola, subscrites amb les principals asseguradores del mercat, tenint en compte tant les noves assegurances contractades com els renovats al llarg dels anys 2019 i 2020.

El resultat de l’estudi parla d’un preu mitjà de l’assegurança de cotxe de 380 euros en 2019 i de 369 euros en 2020, enfront dels 683 euros que va anunciar recentment el comparador Kelisto.es (Índex anual de preus de l’assegurança de cotxe) per al preu mitjà de l’assegurança d’automóvils l’any 2019. Els consumidors van pagar en 2020 una mitjana d’11 euros menys per pòlissa respecte a 2019, (- 2,91%) a través d’un corredor, mentre Kelisto.es assenyala un increment del 3,78 per cent, és a dir, 24 euros més respecte a l’any anterior.

EL CORREDOR ENFRONT DE LES COMPANYIES D’ASSEGURANCES

Com apunta Higinio Iglesias, CEO d’E2K, una empresa especialitzada en serveis per al sector de les assegurances, el corredor és un professional independent enfront de les companyies d’assegurances, l’activitat de les quals està regulada per una llei específica (la de mediació d’assegurances privades) i sotmès a la supervisió de la Direcció General d’Assegurances.

La Llei declara que “els mediadors d’assegurances privades oferiran informació veraç i suficient en la promoció, oferta i subscripció de les pòlisses d’assegurança i, en general, de tota la seva activitat d’assessorament… i … no podran imposar directament o indirectament la celebració d’un contracte d’assegurança”.

“Els corredors hauran d’informar –diu la Llei– a qui tracti de concertar l’assegurança sobre les condicions del contracte que al seu judici convé subscriure, oferint la cobertura que, d’acord el seu criteri professional, millor s’adapti a les necessitats d’aquell i vetllaran per la concurrència dels requisits que ha de reunir la pòlissa per a la seva eficàcia i plenitud d’efectes”. El corredor està obligat a brindar “al beneficiari de l’assegurança la informació que reclami sobre qualsevol de les clàusules de la pòlissa i, en cas de sinistre, a prestar-li la seva assistència i assessorament”.

A punt de posar el teu pis per llogar? Fes-ho amb una assegurança d’impagaments

L’impagament per part dels inquilins i els danys que es puguin ocasionar a l’habitatge són dos dels principals temors dels propietaris, a l’hora de posar el seu pis per llogar. I és normal, doncs, segons un estudi recent de la patronal Unespa, els inquilins morosos deixen impagaments per 3.179 euros de mitjana als propietaris. En els casos més extrems, les asseguradores han arribat a pagar 15.000 euros per compensar la falta de pagament de la mensualitat per part d’un arrendatari.

Pel que fa als desperfectes a l’immoble, habitualment no arriba a xifres tan elevades i ronden els 336 euros. Ara bé en determinades ocasions, poden ascendir a preus excessivament elevats (fins a 45.000 euros ha estat el cost màxim).

A més des de l’inici de la pandèmia, les incidències per impagament de lloguer s’han incrementat notablement. De fet, aquest producte va duplicar la seva contractació durant el segon semestre del 2020, com asseguren des de l’Observatori Espanyol de l’assegurança de Lloguer (OESA).

Recomanacions per llogar amb més garanties

Per evitar situacions incòmodes, abans de llogar la teva propietat, és del tot aconsellable que t’asseguris d’alguns aspectes. Com per exemple,  comprovar la identitat de l’inquilí i la seva solvència (pots demanar-li còpia de dues nòmines, de la Declaració de la Renda o del seu número de la Seguretat Social). Altres mesures previstes per llei són: 

 • Fiança. Habitualment equivalent a una o dues mensualitats, com a mínim.
 • Garanties complementàries. A més de la fiança legal, la Llei d’Arrendaments Urbans permet sol·licitar una garantia addicional que per a contractes d’habitatge està  limitada a un valor equivalent a dues mensualitats de renda.
 • Aval personal privat. És més fàcil per a l’inquilí que el bancari, però el propietari haurà de comprovar la solvència de l’avalador.
 • Assegurança d’impagament del lloguer. Algunes asseguradores cobreixen l’impagament del lloguer, el desnonament i els desperfectes als habitatges. Però, normalment s’exigeix que l’immoble sigui l’habitatge habitual de l’inquilí. Per tant, la teva asseguradora et protegirà davant de possibles llogaters morosos que no paguen la renda mensual, cobrint el pagament de les mensualitats que deuen, fins a un màxim de nombre de mesos establert al teu contracte de la pòlissa.

Una altra de les seves cobertures essencials, com hem comentat, és davant els actes vandàlics o danys patits a l’immoble. Aquest també és un dels riscos existents a l’hora de llogar el nostre pis. Per això, a través d’aquesta assegurança et donen la garantia que l’immoble estarà protegit davant deterioraments i desperfectes ocasionats a la llar. De vegades, fins i tot hi ha pòlisses que cobreixen el robatori al continent (no del contingut, ja que, són els béns de l’inquilí i per això, és el llogater qui ha de tenir assegurades les seves pertinences).

A banda d’aquestes cobertures tan conegudes per tots i totes, l’assegurança d’impagaments també disposa d’altres molt interessants com:

 • El filtre de morositat. T’ofereix la tranquil·litat que necessites; doncs, la teva pòlissa pot fer un estudi de morositat al possible inquilí. És a dir, abans de formalitzar el contracte de lloguer, la teva asseguradora, com a intermediària, realitzarà un estudi de viabilitat al candidat per comprovar la seva solvència econòmica i la protecció del lloguer. 
 • Defensa i assessoria jurídica. Més útil del que d’entrada et pots imaginar; doncs, tindràs a la teva disposició un assessor legal sempre que ho necessitis i davant de qualsevol problema amb el teu inquilí, mentre tinguis el teu pis llogat. Per exemple si com a propietari, després de negociar amb l’inquilí, no et queda una altra que posar-li una demanda per desnonament, la teva asseguradora posarà a la teva disposició un advocat i et pagarà els mesos de lloguer que tinguis contractats. A més, també presentarà la documentació necessària als jutjats per iniciar aquest procés, fent-se càrrec de totes les despeses judicials i acompanyant-te fins al moment del desnonament, deixant-te el pis lliure.

En definitiva, si tens un habitatge i estàs a punt de llogar-lo no t’arrisquis i contracta una assegurança d’impagaments. En cas de dubtes, posa’t en mans expertes; a CSA els nostres corredors podran donar-te tots els detalls que necessitis i assessorar-te sobre les millors assegurances a mida de les característiques de la teva llar i de les necessitats de la teva família. Confia en nosaltres per protegir aquest important bé!

Saps com actuar si els lladres entren a casa teva?

Compartim amb vosaltres aquesta notícia sobre robatoris de les llars publicada pel Col·legi de Mediadors de Barcelona

A UN Corredoria volem estar al dia de les novetats del sector. Per això, a partir d’ara compartirem amb tots vosaltres informacions i notícies d’actualitat, com les publicades pel Col·legi de Mediadors de Barcelona.

En aquesta ocasió, destaquem la notícia: “Què hem de fer si els lladres han entrat a casa?”, en la qual, es planteja la importància de comptar amb una assegurança per compensar les pèrdues econòmiques que ens ha ocasionat aquest incident i també, poder reparar els danys causats per la irrupció dels lladres.

A més, ens posa en relleu la importància de comptar amb l’assessorament d’un mediador d’assegurances; doncs, és el professional que vetllarà perquè les cobertures de la teva pòlissa et donin resposta davant d’aquesta situació tan desagradable.

L’article també finalitza indicant els passos a seguir, si en entrar al teu habitatge descobreixes que t’han robat. En resum el procediment a seguir és: no córrer riscos innecessaris, avisar la policia i comunicar els fets a l’assegurança.

Consulta aquí la versió de la notícia al complet.

Quines assegurances desgraven a la declaració de la renda?

Com cada any, a l’abril s’inicia de nou la campanya de la declaració de la renda. Es tracta d’un tràmit amb una certa complexitat que ens acostuma a portar de cap. Sobretot, perquè sempre apareixen canvis i novetats que cal tenir en compte. Un cop hàgim revisat que la informació continguda a l’esborrany és la correcta, hi ha un aspecte que a tots ens interessa conèixer amb detall: les deduccions a les quals tenim dret.

A banda de les deduccions estatals i autonòmiques per inversió en habitatge habitual, per lloguer, família nombrosa…, sabies que si ets autònom i tens contractades determinades assegurances, algunes d’elles compten amb beneficis fiscals? T’indiquem quines són, perquè no t’oblidis d’incloure-les a la teva declaració:

Plans de pensions i altres assegurances d’estalvi. Si estàs estalviant de cara a la teva jubilació i disposes d’un pla de pensions, t’interessa saber que pots reduir-te les aportacions a la base imposable de l’IRPF. El límit màxim d’aportació s’ha reduït i des de gener de 2021, és de 2.000 euros a l’any (límit conjunt amb el Pla de Previsió Assegurat).

Assegurança de Salut. Podràs deduir-te a lIRPF lassegurança de salut, baixa laboral, malalties greus, etc. En aquest cas són deduïbles amb un mit màxim de 500 euros per cada membre de la família (cònjuge, fills menors de 25 que visquin amb els pares). Si es tracta de persones amb discapacitat, es pot incrementar fins als 1.500 euros.

Assegurança de Vida. En aquest cas, pots deduir-te a la renda la teva assegurança de Vida pel que fa a les seves cobertures de defunció, invalidesa permanent i incapacitat temporal. La deducció d’aquesta assegurança per a professionals s’aplica a la declaració en forma de reducció sobre la base imposable. Les quantitats a desgravar en aquesta pòlissa són d’un màxim de 500 euros a l’any.

Assegurança de Responsabilitat Civil Professional. Es tracta de l’assegurança professional per excel·lència com a garant de protecció de patrimoni de l’autònom. En aquest sentit, les assegurances de RC Professional són deduïbles sempre que estiguin vinculades a l’activitat econòmica del professional. És a dir, que les cobertures de la pòlissa estiguin centrades a cobrir danys, personals o materials, provocats per l’exercici de la seva activitat.

Assegurança de Llar, Comerços i Oficines. És molt habitual, i més amb l’auge del teletreball, que els professionals converteixin el seu habitatge en el seu despatx professional. En aquest sentit, és possible desgravar-se una part proporcional de l’assegurança de la Llar. Per exemple, en un habitatge de 100 metres on el despatx ocupa 10 metres (un 10% de la llar) es podria deduir aquest percentatge de la pòlissa.

En el cas d’assegurances per a comerços i oficines, es pot desgravar la totalitat de la prima, ja que s’entén que l’espai sencer forma part de l’activitat professional.

En resum, la campanya de la renda d’enguany inclou novetats relacionades amb la inclusió d’alguns nous trams de gravamen, modificacions en l’aportació als plans de pensions i tot el relacionat amb els ERTO i la tributació de les prestacions rebudes, entre altres aspectes.

El principal dubte, relacionat amb els expedients de regulació temporal d’ocupació, és saber com afectarà la tributació d’aquestes prestacions al resultat de la renda d’enguany. Com sabem, els treballadors que han estat en ERTO passen a tenir un pagador més: el SEPE. I això implica que el mínim obligatori per presentar la declaració baixa dels 22.000 euros quan es té un únic pagador, als 14.000 euros si la quantitat cobrada per aquest segon, i consecutius si n’hi ha, és de més de 1.500 euros.

En definitiva, a l’hora de preparar la renda, recorda incloure aquelles assegurances que tens pel teu negoci, per estalviar, cuidar la teva salut…; i així podràs optar als beneficis fiscals que et corresponen. En cas de dubtes, et recomanem que et posis en contacte amb els nostres corredors

Els cinc aspectes més desconeguts de l’assegurança de decessos

A Espanya l’assegurança de decessos compta amb més de segle i mig d’antiguitat, a diferència d’altres països d’Europa on la seva presència pràcticament és inexistent. Tots sabem que aquest tipus de pòlisses són una solució perfecta per resoldre les necessitats materials que envolten a una defunció. Però, coneixes totes les seves cobertures? Algunes de les seves prestacions, segur que et sorprendran. 

Una atenció que va molt més enllà del sepeli 

Sens dubte, la gran aportació de l’assegurança de decessos és la prestació d’un servei integral en un moment especialment dolorós per a les famílies. L’ampliació de cobertures que s’ha donat en aquestes pòlisses en els últims anys fa que l’acompanyament a la família vagi molt més enllà de gestionar i sufragar les despeses del sepeli. Aquesta pòlissa pot ajudar en qüestions com l’atenció psicològica als familiars, el testament (incloent-hi les despeses administratives de notaria) o la gestió final de la vida digital del difunt, entre altres qüestions.

Més de la meitat de la població compta amb una pòlissa

Un dels aspectes que més crida l’atenció sobre aquest producte és la seva gran penetració. Es tracta d’una de les assegurances amb major presència a Espanya. Gairebé la meitat dels habitants del país està protegit per una d’aquestes pòlisses. De fet, és molt possible que tu siguis un d’ells, encara que ni ho sàpigues. I et preguntaràs, com és això? Doncs, perquè bona part de les pòlisses de decessos són de caràcter familiar. Per tant, potser algun dels teus parents té contractada una i tu hi constes entre els assegurats.

Un de cada tres assegurats és menor de 40 anys

Centrant-nos en el perfil dels clients, sorprèn que un de cada tres dels asseguratsmenys de 40 anys. Això trenca la típica creença que les persones que contracten aquest tipus de pòlissa són gent gran. 

Com hem comentat, es tracta d’un producte de caràcter familiar, per això, un terç de les llars espanyoles amb fills menors d’edat ho contracta. Així doncs, és un fals mite considerar que l’assegurança de decessos és un producte destinat exclusivament per a la població més sènior.

Ampli ventall de cobertures complementàries 

Sabies que aquestes pòlisses també inclouen altres cobertures, de les quals et pots beneficiar en vida? A banda de la seva prestació principal relacionada amb les despeses del sepeli, aquest producte també t’ofereix altres serveis que potser desconeixes. Com per exemple: cobertura de gran dependència per cobrir despeses sanitàries necessàries i fins i tot, l’adequació de l’habitatge; assegurança d’accidents; assistència en viatge; subsidi per incapacitat temporal; subsidi per hospitalització, assistència jurídica, entre moltes altres.

Cadis té el rècord en assegurances de decessos

En aquesta ciutat andalusa és on l’assegurança de decessos té una major presència, ni més ni menys que fins a un 80% dels gaditans compten amb una pòlissa, segons dades del portal ‘Estamos Seguros’. Un fet curiós, doncs, Cadis no figura entre les províncies més envellides d’Espanya. Això, de nou, demostra que no es tracta d’un producte que només contracten les persones d’edat avançada.

Però no és l’única població; en altres zones del nostre país com Àvila, Badajoz, Ciudad Real, Càceres, Huelva i Jaén, aquest producte també és molt popular. 

En definitiva, aquestes pòlisses ens donen servei en una de les situacions més difícils i colpidores de la nostra vida: la pèrdua d’un ésser estimat. Per això, a banda de les seves cobertures essencials com les relacionades amb el servei funerari, el trasllat nacional i la repatriació, també ofereixen l’ajuda necessària per mitigar el desassossec emocional que senten els familiars en un moment així.
En cas de tenir dubtes sobre l’assegurança de decessos que més et convé, el més recomanable és posar-se en mans expertes. A CSA, els nostres corredors et podran informar i assessorar, perquè triïs la que millor s’adapta a les teves necessitats i característiques familiars. Contacta amb nosaltres i et donarem tots els detalls!

Tot i les seves insistències, els bancs no poden obligar-te a contractar assegurances amb la hipoteca

La llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, l’anomenada nova Llei Hipotecària, compleix aquest mes de març dos anys de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), tot i que no va entrar en vigor fins a mitjans de juny de 2019. Com sabem, l’objectiu d’aquesta nova norma, va ser posar per endavant els interessos del consumidor amb mesures com: el repartiment de les despeses, les taxes per pagament anticipat i més protecció davant el desnonament.

Però, des de CSA volem centrar-nos en un dels grans canvis que va introduir aquesta llei: la prohibició de les vendes vinculades per part de les entitats financeres (article 17 de la Llei). Una qüestió de gran importància; doncs, des de la banca obligaven al client a la contractació d’una assegurança (com per exemple la de llar o vida), plans de pensions o altres productes, com a requisit a l’hora de concedir el préstec hipotecari. Això ha estat denunciat per molts usuaris i s’ha considerat una pràctica abusiva

Amb aquesta nova legislació, es va donar a l’hipotecat llibertat per triar amb qui i com contractar les assegurances, sense haver d’assumir les imposicions de les entitats bancàries. Una liberalització que vindria donada, entre altres esmenes, per la prohibició de clàusules abusives als consumidors en els contractes mercantils. A més, segons l’article 15 d’aquesta normativa, l’hipotecat no haurà de renovar l’assegurança “per obligació” amb l’entitat financera que li va concedir la hipoteca.

Les entitats financeres podran continuar venent assegurances?

Tot i aquesta prohibició, les entitats bancàries podran continuar oferint assegurances als usuaris que signin amb ells hipoteques. No obstant això, hauran de complir els següents requisits:

 • Vendre els contractes d’assegurances amb venciment anual.
 • El client, dins el termini i en la forma escaient i amb plena llibertat, podrà optar per renovar-los o canviar d’entitat asseguradora.
 • La cancel·lació no podrà afectar de manera desfavorable a les condicions del crèdit immobiliari.

Excepcions a la prohibició de les vendes vinculades d’assegurances

Ara bé, la legislació deixa cert marge d’excepcionalitat a les vendes vinculades a les hipoteques. I ho fa en dos supòsits:

 • Sempre que el producte sigui imprescindible per garantir el pagament del deute que es contrau amb l’entitat bancària. Aquest és el cas de les assegurances de vida o de danys. Això sí, la normativa posa límits al banc, en tant que si l’hipotecat presenta una assegurança amb una altra entitat diferent que tingui les mateixes condicions i prestacions, el banc no podrà negar a l’usuari contractar aquesta pòlissa ni empitjorar les condicions de la hipoteca per aquesta qüestió.
 • També, sempre que es demostri que és “un clar benefici” per a l’usuari. En aquest cas, el Banc d’Espanya definirà què es considerarà clar benefici.

Com queden les vendes combinades?

Si la normativa prohibeix les vendes vinculades d’assegurances, no fa el mateix amb les vendes combinades. En què es diferencien les unes de les altres? Doncs, en què les últimes són assegurances – o altres productes – que l’entitat bancària pot oferir a l’usuari junt amb la hipoteca. A canvi de contractar aquestes assegurances, el banc sol oferir unes millores en el tipus d’interès aplicable.

El que les diferencia de les vendes vinculades és que no hi ha obligatorietat en la seva contractació. De fet, la normativa estableix que, si l’usuari presenta a l’entitat bancària una oferta d’una assegurança amb una entitat diferent de la que aquest ofereix, el banc ha d’analitzar si aquesta última té les mateixes cobertures que la que ell proposa a l’usuari. Per aquest estudi no pot cobrar res a l’hipotecat i aquest reté la llibertat de triar quina assegurança contractar.

A més, la normativa estableix que, perquè la informació que es dóna al consumidor sigui més transparent, la hipoteca s’ha de presentar d’una banda i les assegurances i productes combinats per una altra.

Recentment, també ha sortit a la llum una altra mala praxi de la banca relacionada amb els comptes dels clients. Sembla que moltes entitats bancàries han trucat els seus clients per informar-los que canvien les condicions del seu contracte. De fet, els hi comuniquen que si volen mantenir els seus comptes sense comissions, han de contractar una assegurança o un altre producte amb ells. Però, val la pena que revisis el teu contracte inicial, perquè si s’incloïen expressions com ‘sense despeses’ o ‘zero comissions’ no poden obligar-te en cap cas.

Si tens dubtes sobre aquestes qüestions, no li donis més voltes i contacta amb els nostres corredors. Des de CSA estem al teu costat, per resoldre’t els teus dubtes respecte a les assegurances i cobertures que més et convenen, oferint-te un producte a mida de les teves necessitats.

Quin canvis i novetats hi ha pels professionals autònoms?

Aquest 2021 ha arrencat amb importants canvis i novetats pels professionals autònoms en matèria fiscal, en cotització i jubilació, que no poden passar per alt; doncs, entre altres coses, marcaran la comptabilitat de les seves empreses durant tot l’any. A més, en la gran majoria dels casos aquestes modificacions acostumen a anar associades a haver de pagar més. I és una dinàmica que es repeteix any rere any, fins i tot en plena pandèmia de la Covid-19.

Canvis relacionats amb cotització i increment de quotes

Des de gener de 2021 s’incrementa la cotització per cessament d’activitat i contingències professionals un 0,3%. A efectes pràctics això implica pagar entre 3 i 12 euros més cada mes, en funció de la base de cotització escollida.

A això cal sumar-li que la pujada, prevista per al 2020, no es va aplicar a temps. En les quotes d’octubre i novembre de 2020, la Seguretat Social va cobrar a tots els autònoms un càrrec extra per compensar la pujada de cotització que la pròpia Administració no havia realitzat a temps al gener d’aquest any.

Així doncs, els autònoms comencen 2021 amb una pujada en la seva quota i un deute pendent de 2020 d’entre 22 i 98 euros (segons cotitzin per la base mínima o màxima) que no saben molt bé quan l’hauran de pagar. De moment, encara no hi ha informació clara, l’únic que s’ha assegurat des del Ministeri de Seguretat Social és que no caldrà pagar el deute d’un sol cop. El més segur és que l’import total es fraccioni en diverses petites quotes que es cobraran en diferents mesos al llarg d’aquest 2021.

A més, també cal assenyalar que estan negociant la possibilitat d’establir un sistema de cotització per als autònoms basat en ingressos reals. Tot i que encara no hi ha hagut molts avenços en aquest tema, es creu que podria arribar a implantar-se enguany.

Ampliació de l’edat de jubilació a 66 anys

Aquest any també arriba amb canvis pel que fa a l’accés a la jubilació i la quantia de la prestació que cobraran els autònoms que posin fi a la seva vida laboral. Des de gener, l’edat de jubilació per a treballadors per compte propi i assalariats és de 66 anys, a no ser que hagin complert els 65 anys i tinguin 37 anys i 3 mesos o més cotitzats.

A més, per calcular la pensió, a partir d’ara es tindran en compte els últims 24 anys cotitzats per calcular la base reguladora, en lloc dels 23 que es revisaven fins a finals de 2020.

No obstant això, en el cas dels autònoms jubilats, tenim bones notícies perquè els pressupostos generals de l’Estat (PGE) estableixen la revaloració de les pensions basant-se l’IPC. En conseqüència, les pensions pujaran un 0,9% respecte a allò que es cobrava l’any passat. La pujada mitjana és d’una mica menys de 7 euros al mes, el que implica cobrar uns 81 euros més a l’any.

L’habitual pujada d’impostos de cada any

Les pujades d’impostos també són habituals quan comença un nou exercici fiscal. En aquest cas s’ha augmentat el tipus impositiu de l’IRPF en un 2% per a les rendes més altes. També, apugen els impostos aplicables a les primes de les assegurances, cosa que afecta directament els autònoms, que solen tenir contractades diverses pòlisses com la d’assegurança de vehicles, de salut o les pòlisses de responsabilitat civil (RC).

D’altra banda, per adaptar la normativa espanyola a les pretensions de la Unió Europea de lluitar contra el canvi climàtic, a partir del juliol s’aplicarà un nou impost a empreses i professionals que recorrin als plàstics d’un sol ús. Es creu que serà un gravamen indirecte que afectarà la fabricació, importació o adquisicions intracomunitàries.

Mesures per lluitar contra el frau fiscal

Però, afortunadament, no totes les novetats fiscals impliquen pagar més. Actualment, està en redacció un projecte de llei de mesures per lluitar contra el frau fiscal, i dins d’ell és possible que es redueixin els recàrrecs que s’apliquen, quan els contribuents es retarden a l’hora de presentar les seves autoliquidacions d’IRPF, IVA i Impost de Societats. La idea és que el recàrrec no s’apliqui de cop, sinó aplicar primer un recàrrec d’un 1% i després anar pujant-lo mes a mes si el contribuent segueix sense complir amb la seva obligació.

Amb l’objectiu de lluitar contra el frau fiscal, una altra de les mesures que es preveu en el projecte de llei és limitar encara més els pagaments en efectiu per operacions entre professionals i empresaris, passant a ser de 1.000 euros la quantitat màxima que es pot pagar en efectiu. No obstant això, no patirà canvis la quantitat màxima de pagament en efectiu entre particulars i professionals o empresaris, que seguirà sent de 2.500 euros.

Sens dubte aquest any ha començat amb importants novetats en cotització, impostos i en aspectes relacionats amb la jubilació que afecten de ple als autònoms. A CSA volem informar-te, perquè estiguis al dia de les teves obligacions. A més, posem al teu abast les assegurances més completes per als professionals per compte propi, perquè estiguis cobert davant de qualsevol contratemps.

Ets usuari de patinet elèctric? Coneix la nova normativa que ha entrat en vigor

Cada vegada estem més acostumats a veure circular patinets elèctrics per les nostres ciutats. Aquest vehicle ha experimentat un autèntic ‘boom’ i no és per menys; doncs, compta amb importants avantatges: la seva comoditat de conducció, la capacitat per evitar embussos, el seu baix cost en comparació amb altres mitjans de transport, el fet de ser més respectuós amb el medi ambient, entre altres.

Ara bé, si habitualment et desplaces en patinet o bé, t’estàs plantejant comprar-te’n un, et convé saber que des del 2 de gener d’enguany, ha entrat en vigor una nova reforma legal del codi de circulació, que regula per primera vegada els patinets i altres Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). Cal recordar que fins a finals de 2019, no existia una legislació de patinets elèctrics en l’àmbit estatal. Abans eren els ajuntaments els que regulaven l’ús d’aquests vehicles, aprovant ordenances amb diferents criteris.

Però, ara la normativa actual suposa, entre altres coses, que la velocitat màxima a la qual poden circular aquests vehicles és de 25 km/h. Però, quins altres aspectes has de tenir en compte? Repassarem, a continuació, la nova normativa de la Direcció General de Trànsit (DGT), per esbrinar com et pot afectar:

On es pot circular?

Aquesta era una de les qüestions que més confusió provocava, arran de la gran proliferació dels patinets. Actualment, la norma ha deixat ben clar que en considerar-se com un vehicle, els conductors que es desplacin en VMP poden anar per la ciutat sempre que sigui per fora de les voreres i zones de vianants. Tampoc es pot circular per vies interurbanes, és a dir, autovies o autopistes, ni per travessies o túnels urbans. 

Velocitat màxima permesa

Anteriorment, no existia cap límit per a aquests vehicles, però des d’aquest any, es regulen els vehicles d’una o més rodes dotats d’una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics, com patinets i ‘segway’, la velocitat dels quals ha d’oscil·lar entre els 6 i els 25 km/h. S’exclouen els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda com les cadires de rodes. Per posar un exemple, en el cas de la ciutat de Barcelona, una ciutat pionera en la regulació del patinet en modificar l’ordenança de circulació el maig de 2017, haurà de reduir la velocitat dels 30 als 25 km/h. 

Vehicles d’una única plaça

La norma insisteix en la consideració d’”única plaça” dels patinets, que significa precisament això, que són vehicles per a una sola persona. Per tant, la circulació de dues persones en un mateix patinet és sancionable amb 100 euros de multa (article 9.1.5.E de l’RGC). Així doncs, s’ha acabat allò de portar el fill a l’escola en patinet.

He de tenir una assegurança obligatòria?

Tot i que es considera un vehicle i al mateix que passa amb les bicicletes, de moment no és necessària la possessió d’una assegurança per poder circular. Un apunt respecte a aquest tema és que la capital catalana, per seguretat i reduir la sinistralitat, vol que el casc i l’assegurança siguin obligatoris pels usuaris d’aquests vehicles. Una qüestió que discutiran al Pacte per la Mobilitat, però, que en cas de prosperar, no serà efectiu com a mínim fins d’aquí a un any.

La normativa també assenyala que cal un certificat de circulació que es podrà obtenir a l’administració designada per la Direcció Central de Trànsit. Aquest certificat, de moment, no és obligatori, la DGT ha establert una moratòria de dos anys des de l’entrada en vigor de la nova normativa i des de la seva publicació al BOE, perquè sigui necessària la possessió del document. Així mateix també serà obligatòria, en un termini de dos anys, un manual de característiques del vehicle.

Utilització del casc 

La DGT no preveu l’obligació de portar casc o altres elements de protecció com pot ser una armilla reflectant. L’ús o no d’aquest serà necessari en funció de l’Ordenança Municipal corresponent a cada localitat, en la qual, se circuli. Per tant, val la pena revisar-ho perquè segons el municipi pot variar.

Et poden sotmetre a proves d’alcoholèmia?

Encara que abans no era així, des de gener de 2021, tot aquell conductor que circula en un patinet elèctric té l’obligació de complir les normes de trànsit com qualsevol altre conductor, de manera que, en cas que la policia ho sol·licités, els conductors poden ser sotmesos a la prova d’alcoholèmia. A més, com la resta d’usuaris tampoc podran utilitzar auriculars ni telèfon mòbil, mentre vagin a bord del patinet.

Però, i si no es compleixen les normes? 

Amb l’entrada en vigor de la norma ja es pot multar en cas d’incompliment de la llei. L’import mínim de la sanció és de 500 euros més la retirada del vehicle, però com més infraccions es cometin, més gran pot ser la multa i la sanció a pagar.

En definitiva, com a conductors, sigui del vehicle que sigui, sempre hem de ser responsables i complir les normes, per garantir la seguretat de tothom. D’altra banda, tot i que, com hem comentat, encara no és obligatori comptar amb una assegurança pel teu patinet, sí que és del tot recomanable. Recorda que en cas de patir un accident i ocasionar danys materials o personals a tercers, correrien de la teva butxaca. En canvi, si tens una pòlissa estaries cobert. En cas de dubtes, posa’t en contacte amb els nostres corredors. A CSA tenim les millors assegurances pels vehicles VMP, informa’t amb nosaltres!

Què he de tenir en compte a l’hora de contractar una assegurança de salut?

Més de 10 milions de persones a Espanya tenen contractada una assegurança d’assistència mèdica. La salut és una qüestió essencial i en el context actual de pandèmia encara pren més importància. És a dir, cada vegada més persones mostren una major preocupació per cuidar de la seva salut i en aquest sentit, confien cada vegada més en la sanitat privada. Però, en què ens hem de fixar en el moment de contractar una assegurança de salut?

Un aspecte important, a l’hora de triar una pòlissa o una altra, és que no prioritzeu únicament el preu. Preferiblement, cal valorar altres aspectes com les cobertures, les carències i les exclusions per poder escollir l’opció que millor s’adapta a les vostres necessitats. D’aquesta manera, us assegurareu que tindreu accés al millor quadre mèdic, a tractaments i diagnòstics innovadors, a una assistència ràpida i eficient amb llistes d’espera reduïdes, etc.

Ara  bé, escollir una assegurança de salut no és una tasca fàcil; al contrari. Per això, comptar amb l’assessorament d’experts, com el dels nostres corredors, us ajudarà a poder triar el producte que millor us encaixi entre la gran varietat d’opcions que hi ha al mercat. Des de CSA, us recomanem que abans de fer el pas, us fixeu especialment en els següents aspectes:

El tipus d’assegurança

Ens convé més una assegurança amb copagament, en què la prima mensual és més baixa, però paguem una quota per cada servei rebut, o sense copagament, on la prima és més alta, però inclou tots els serveis? Segons la freqüència amb què anem al metge, ens pot convenir un tipus de pòlissa o una altra. També, hi ha les assegurances de reemborsament, una modalitat dins de les pòlisses mèdiques que ens permet accedir als metges i centres de salut privats que desitgem pagant la totalitat de la visita, però recuperant posteriorment part de l’import de la factura.

El quadre mèdic

Com sabem, el quadre mèdic d’una companyia està format pels metges o centres de salut associats a aquesta. Si ens interessa un especialista o un centre concret, ens convé conèixer si està o no inclòs, per no haver d’optar per una pòlissa amb reemborsament o assumir el cost de la consulta nosaltres mateixos. En aquest sentit, també és important conèixer quins serveis i centres d’urgència ofereix l’asseguradora i si està inclosa l’assistència a domicili.

Les cobertures incloses i els seus límits

Existeixen diferents modalitats d’assegurances, depenent de les cobertures que s’inclouen. Hem d’analitzar bé les que millor s’adapten a les nostres necessitats, perquè tot i que, generalment, les assegurances mèdiques contenen cobertures de les principals especialitats com: medicina general, ginecologia i obstetrícia, pediatria, infermeria, rehabilitació, etc., no totes les companyies ofereixen el mateix ni de la mateixa manera. Per exemple, cobreix l’hospitalització? Quines proves diagnòstiques i quin tipus de cobertura dental inclouen? Hem de revisar bé que estiguin les que més ens interessen i conèixer les limitacions pel que fa a nombre de sessions, import econòmic… És important tenir molt clar el que ens ofereix la nostra assegurança i no deixar-nos enlluernar per ofertes atractives que realment no compleixin les nostres necessitats.

Les carències

Abans de res, és recomanable conèixer quins són els períodes de carència de les diverses prestacions mèdiques. De fet, per tal d’evitar que es contracti una pòlissa només per fer-se una prova mèdica, tractament o intervenció quirúrgica i després el client es doni de baixa, les asseguradores de salut estableixen aquests períodes per a determinats serveis. És a dir, un temps d’espera per poder accedir-hi un cop entra en vigor la pòlissa. Els més comuns són els que afecten l’embaràs, al part i al postpart, que acostumen a ser d’entre sis i deu mesos. Si tenim previst utilitzar algunes prestacions de l’assegurança de seguida, hem de conèixer si ens serà o no possible.

Les exclusions

Les exclusions d’una pòlissa de salut són els supòsits (malalties, diagnòstics, tractaments o estats físics) que les asseguradores no cobriran en cap cas, de manera que hem de conèixer si la pòlissa inclou aquests supòsits i quins són. Són comuns a les assegurances mèdiques i estan especificats al contracte de la pòlissa.

Cobertura de malalties prèvies

És usual que la companyia asseguradora de salut sol·liciti que es respongui un qüestionari sobre l’estat de salut actual i els antecedents mèdics. Determinades malalties cròniques, patologies o lesions prèvies que el prenedor de l’assegurança presenta amb anterioritat a la contractació de l’assegurança pot ser que no s’incloguin a la pòlissa o que en cas de fer-ho ens costi un extra a la prima. És el que s’anomena “malalties preexistents” i hem de tenir en compte, si les tenim, si estan o no cobertes abans de decidir-nos a contractar una determinada assegurança de salut.

La cobertura geogràfica

Per norma general, les asseguradores de salut ofereixen cobertura sanitària nacional. No obstant això, per evitar sorpreses, és convenient comprovar que la nostra pòlissa ens cobreix fora de la nostra comunitat autònoma o, fins i tot, a l’estranger, un aspecte molt interessant si viatgeu de forma sovint.

Límits d’edat

Algunes asseguradores incrementen el preu de la pòlissa a partir d’una determinada edat (65 anys aproximadament), pel que és important tenir en compte aquest punt de cara al futur.
En definitiva, si enguany voleu contractar una assegurança de salut, però teniu dubtes sobre la pòlissa que més us convé; des de CSA, els nostres corredors podran assessorar-vos perquè trieu la modalitat que millor cobreix les vostres necessitats. Informeu-vos!