Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d’Espanya, li informem que aquesta pàgina Web és propietat de U&ENE Associats Corredoria, S.L., amb domicili en Avda. Ramon i Cajal, 76 local 3, 43004 TARRAGONA, amb C.I.F. nº B43984467 i inscrita en en el Registre de la DGSFP del Ministeri d’Economia i Hisenda: Numero d’autorització 3390.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti’ns a l’e-mail info@uncorredoria.eu o en el telèfon 977.25.26.41.

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

L’accés a la nostra pàgina Web per part de l’ USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament. L’USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús del mateix. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar per mitjà del mateix.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat de U&ENE Associats Corredoria, S.L. o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa de U&ENE Associats Corredoria, S.L. i/o el titular dels drets per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix, i s’autoritza exclusivament a permetre l’accés a la nostra web, quedant prohibida en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i continguts del nostre portal. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar- se la categoria de col·laborador o soci de U&ENE Associats Corredoria, S.L..

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal.

B. CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. No obstant això, U&ENE Associats Corredoria, S.L. es reserva el dret d’oferir serveis que requereixin el registre previ de l’usuari. En tot cas, aquests serveis quedaran degudament identificats en la Web, amb fàcils indicacions per al seu registre.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i a les presents Condicions Generals d’Ús. L’accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en la present pàgina web, per procediments distints als estipulats en les presents condicions d’ús, i si escau, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres websites a les quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web posa a la seva disposició, li comuniquem que U&ENE Associats Corredoria, S.L., queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari.

U&ENE Associats Corredoria, S.L. es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells USUARIS que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’ USUARI que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal als mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

C. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable de les dades

Nom: U&ENE ASSOCIATS CORREDORIA, S.L. CIF B43984467

Direcció: Avda. Ramon y Cajal, 76 local 3 43004 Tarragona

Telèfon: 977252641

Mail: info@uncorredoria.ue

Finalitat

Les dades que ens proporcioni seran utilitzades a fi de:

  • Gestionar les seves assegurances
  • Realitzar ofertes d’assegurances personalitzades i ajustades a les seves necessitats
  • Gestionar els contractes d’assegurances incloent, si així s’acorda, la gestió del cobrament de les primes de l’assegurança
  • Proporcionar el servei de gestió de sinistres
  • Proposar modificacions als seus contractes que poguessin resultar d’interès
  • Promocionar els nostres serveis
  • Facilitar informació de nous productes i serveis

Elaborarem perfils comercials d’acord amb la informació facilitada per tal d’ajustar els serveis i ofertes, no adoptant-se mai decisions automatitzades en base als perfils.

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i després de la finalització de la mateixa, fins que sol·liciti la cancel·lació de les seves dades, amb l’objecte de remetre-li ofertes que puguin ser del seu interès i reprendre la relació professional.

Legitimació

Les dades de què disposem són les necessaries per fer l’efectiva intermediació de les assegurances que ha contractat amb una o més asseguradores mitjançant la nostra corredoria, tenint per nostra part la consideració de responsables de les dades de conformitat amb el que preveu la Llei 26/2006 de 27 de Juliol de Mediació en assegurances.

Destinataris

Les seves dades seran comunicades a les entitats asseguradores destinatàries dels contractes, així com en cas de sinistre, sempre que vostè ho autoritzi i amb el límit de les dades afectades pel sinistre, a altres asseguradores.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en la corredoria estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits .

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a la defensa dels seus interessos en la gestió dels contractes d’assegurances intermediats pel responsable del fitxer

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La nostra corredoria deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació.

Si no desitja rebre comunicacions promocionals de la nostra empresa per algun o tots els mitjans de comunicació, pot comunicar el seu desig d’oposar-se a la finalitat de promoció dels nostres productes i serveis, el que no anirà en detriment de mantenir la finalitat de gestionar els contractes de assegurances intermediats pel responsable del fitxer.

Vostè podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades, si així ho estima convenient a un altre corredor o entitat asseguradora.

En l’exercici dels drets precedents pot dirigir-se per mail a info @ uncorredoria.eu o a les nostres oficines situades en Avda. Ramon i Cajal, 76 local 3 Tarragona, aportant sempre una còpia del seu DNI. La resposta a l’exercici de drets es realitzarà al domicili que figuri en els contractes subscrits amb la nostra corredoria.

En cas que no atenguem a l’exercici de drets expressats en aquest apartat, vostè està facultat per acudir al nostre delegat de protecció de dades, qui vetllarà pels seus interessos o pot presentar una reclamació davant l’agència de protecció de dades. Disposa de tota la informació a efectes d’aquesta reclamació a la pàgina www.agpd.es

Procedència de les dades

Les dades de què disposem són les que ens van ser proporcionades en el moment de la contractació de les pòlisses o petició de les tarificacions, així com les dades derivades de les gestions del contracte com les renovacions de pòlisses o sinistres esdevinguts en la vigència del contracte.

En alguns casos les dades bàsiques per a la tarificació d’un risc han pogut ser proporcionades per un col·lectiu, prèvia autorització dels seus membres. En aquests casos les dades només s’utilitzaran d’acord amb les indicacions dels representants del col·lectiu i aquestes dades seran eliminades si així ho requereixen els acords amb el col·lectiu, excepte per a aquells titulars de dades, per als quals es mitjancen contractes d’assegurances, en aquest cas els drets es regeixen per l’apartat anterior.

D. RESPONSABILITATS

Al posar a la disposició de l’usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li tot un seguit de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o software que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a U&ENE Associats Corredoria, S.L. per qualsevol reclamacions derivades, directa o indirectament de tals fets.

U&ENE Associats Corredoria, S.L. queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades en el seu portal, així com, no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaços a altres websites, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús dels mateixos.

U&ENE Associats Corredoria, S.L. queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’ incompliment per part de l’ USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privadesa, o qualssevol altra reclamació per l’ incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.

L’USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la província de la ciutat on es troba la seu central, a dalt indicada.
Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicades.

E. ÚS DE COOKIES

Aquesta pàgina web utilitza un tipus de cookie de sessió, aquest tipus de cookie és temporal, expira quan l’usuari deixa de visitar la web i no emmagatzema cap tipus de dada de caràcter personal.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]