Assegurances empreses

Amb qualitat i servei busquem solució a les necessitats que qualsevol empresari pot tenir per poder assegurar l’immobilitzat de la seva empresa o els danys a tercers ( responsabilitat civil ). Solucionem qualsevol casuística que pugui derivar-se d’una necessitat de cobertura multirisc, o qualsevol fet accidental que pugui afectar els béns de la seva empresa

Multirisc (industrial, pime o comerç)

Defensa jurídica

Transport

Flota de vehícles

Accidents de Conveni

Responsabilitat Civil Administradors (D&O)

Responsabilitat Civil