Assegurances de la construcció

La nostra empresa és lider en assegurances del Sector de la Construcció, amb una llarga experiència. Donem solució a tot tipus de cobertures que d’aquí se’n derivin i problemàtiques que puguin sorgir en qualsevol fase de la construcció, post treballs i patrimonials, fent un seguiment exhaustiu en cas de sinistre.

Decennal

Tot Risc de Construcció

Responsabilitat Civil general

Edificis acabats

Responsabilitat Civil Administradors (D&O)

Accidents de conveni

Caució

Afiançament de quantitats a compte

Propietats en lloguer