Assegurances agrícoles

Amb llarga experiencia en el sector agropecuari, donem resposta a les necessitats dels grangers, en tots els seus àmbits, valorant els riscos individualment, tant amb danys, responsabilitats, pèrdua de beneficis i mort o sacrifici del bestiar.

Bestiar

Responsabilitat civil

Multirisc

Retirada de cadàvers

Accidents de Conveni