Consells per esdevenir un jubilat amb estalvis

UNcorredoria-jubilats

Davant la incertesa sobre la sostenibilitat del sistema públic de pensions, és important que comencis a estalviar de cara a la teva jubilació com més aviat millor. Sens dubte, un estalvi continuat i sistemàtic des de jove és la millor manera de disposar d’uns recursos suficients quan et retiris del mercat laboral.

De fet, segons els experts, el moment idoni per començar a estalviar a llarg termini és des de la teva primera incorporació al mercat laboral. Tot i que a Espanya no és massa habitual començar-hi tan d’hora, en altres països és molt més freqüent, ja que consideren que així l’esforç que hauran de fer serà més gradual i assumible.

Estalviar es pot fer de maneres molt diverses: retallant en certes despeses, estalviant les pagues… Però, si vols una fórmula més efectiva i amb millors resultats, el millor és optar per un d’aquests quatre vehicles d’estalvi, en funció de les teves necessitats. Mira aquests consells per ser un jubilat amb estalvis:

Pla de pensions individual

  • Podràs realitzar aportacions periòdiques, amb la finalitat principal de disposar, en el moment de la teva jubilació, d’ingressos addicionals que et permetin complementar la pensió pública.

Cal dir que t’estalviaràs impostos quan facis aportacions al mateix. Ara bé, no podràs disposar dels diners fins que no et jubilis (excepte en casos d’atur de llarga durada, de malaltia greu o defunció). En aquest sentit, cal afegir que està previst que a partir del 2025 es pugui disposar de l’estalvi acumulat quan hagin transcorregut 10 anys des que es realitzi l’aportació.

Quant a les característiques pròpies d’aquests productes cal assenyalar que inverteixen en diferents tipus d’actius, en els quals assumim tot el risc de la inversió i, per tant, podries arribar a perdre tot o part del capital invertit; si bé les expectatives de rendibilitat també poden ser més grans que les d’altres productes garantits. Pel que fa als avantatges fiscals, és un dels seus forts; doncs, podràs deduir-te les aportacions a la base imposable de l’IRPF. El límit màxim d’aportació és de 8.000 euros a l’any (límit conjunt amb els PPA).

Els Plans de Previsió Assegurats (PPA).

  • Els PPA són assegurances d’estalvi a llarg termini que t’asseguren una rendibilitat, juntament amb diferents avantatges fiscals.

També, et permeten reduir-te la base imposable de l’IRPF. El límit màxim d’aportació és de 8.000 euros a l’any i es pot compatibilitzar amb aportacions a altres productes com un pla de pensions individual, SIALP o PIAS. Igual que amb els plans de pensions, el capital acumulat només el podràs rescatar en el moment de la jubilació o bé, en situacions d’atur, malaltia greu o defunció.

Els Plans Individuals d’Estalvi Sistemàtic (PIAS).

  • Són un híbrid entre un pla de pensions i una assegurança de vida-estalvi. Es tracta d’un instrument d’estalvi-previsió a llarg termini que et permet constituir una renda vitalícia assegurada i té com a finalitat anar pagant primes per acumular un capital al llarg del temps, que servirà com a complement a la pensió pública.

Un avantatge important és que no cal esperar fins a la jubilació per percebre la renda acumulada. Ara bé, a nivell fiscal cal dir que no podràs reduir-te les aportacions en la base imposable de l’IRPF. El límit màxim anual d’aportació és també de 8.000 euros (compatible amb aportacions a altres productes com SIALP o PPA).

Assegurances Individuals d’Estalvi a Llarg Termini (SIALP).

  • Són potser els més desconeguts. Podràs estalviar a poc a poc amb l’avantatge fiscal que la rendibilitat queda exempta de pagar impostos, si ho mantens durant més de 5 anys. A més, ho pots cobrar en forma de capital i et garanteix que a la finalització del mateix almenys, recuperis el 85% dels diners que has invertit –fins i tot hi ha modalitats que et poden garantir més-.

Si és necessari, pots disposar dels diners abans dels 5 anys, però en aquest cas perdràs l’avantatge fiscal que té associada. Quant al tractament fiscal cal dir que no podràs reduir-te les aportacions a la base imposable de l’IRPF. El límit màxim d’aportació és de 5.000 euros a l’any (compatible amb aportacions a altres productes com PIAS o PPA).

En definitiva, si tens qualsevol dubte sobre quins d’aquests productes d’estalvi et convenen més, nosaltres t’assessorarem sobre les millors opcions en funció del teu perfil. Posa’t en contacte amb nosaltres!

Fa quatre mesos que no cobro el lloguer… Què faig?

UNcorredoria-lloguer

Prendre la decisió de posar el nostre habitatge en lloguer no és precisament fàcil. Les principals pors dels propietaris acostumen a ser: em pagaran el lloguer cada mes? I si em fan destrosses?, per no parlar de la preocupació davant la possibilitat que puguin ocupar el nostre immoble.  

A més, l’auge del preu dels lloguers ha provocat un increment de la morositat, per això, molts propietaris no ho dubten i contracten una assegurança d’impagament. Aquest tipus de pòlissa a banda de cobrir les mensualitats impagades per l’inquilí, indemnitza en el cas que s’hagin produït danys per actes vandàlics, es fa càrrec de les reclamacions en contractes de reparació o manteniment. A més, si és necessari s’encarregarà de recuperar mensualitats perdudes per incendi o explosió, cobreix els deutes de subministraments (aigua, llum, gas…) no pagats per les persones que viuen de lloguer i ofereix assistència jurídica en cas de possibles conflictes.

Assegurances en cas de robatori

Però això no és tot; algunes d’aquestes assegurances també protegeixen en cas de destrosses o robatori de mobles i de la resta de contingut de l’habitatge i gestionen la defensa i reclamació davant veïns per conflictes relacionats amb emanacions de fums, higiene, soroll, activitats perilloses, etc.

Un altre aspecte curiós és que l’assegurança d’impagament ha aconseguit obrir el mercat de lloguer a més persones, perquè permet l’accés a llogaters que, tot i ser solvents, en el context actual ho tindrien més difícil per aconseguir les fiances o els avals bancaris que se sol·liciten.

Què fer en cas d’impagament de lloguer?

Quan s’ha esgotat la via de la reclamació amistosa, ja presentada la demanda de desnonament i emplenada la reclamació de rendes, podrem sol·licitar a la nostra companyia un avançament de les rendes impagades fins al moment. En cas d’acumular més d’un mes d’impagament, és important posar-se en contacte amb la companyia amb celeritat perquè s’encarregui de les gestions pertinents.

Aspectes a tenir en compte

Com a totes les assegurances, cal llegir bé les clàusules d’exclusió i les condicions si no volem emportar-nos sorpreses desagradables. És important, per exemple, tenir en compte que gairebé sempre hi ha un límit màxim d’import cobert, que sol ser de 12 mensualitats i amb una xifra màxima, que varia en funció de la pòlissa i la prima. Així mateix, moltes pòlisses d’impagament tenen franquícia, com passa en el sector de l’automòbil.

Un altre aspecte que no hem de passar per alt és que per a l’abonament d’avenços pels impagaments s’exigeix ​​que l’arrendador hagi iniciat accions judicials dins d’un temps determinat, normalment dos o tres mesos, des de l’inici de la mateixa. La resta, a més, no es percep fins que es dicti sentència ferma.

Problemes amb els llogater

També cal saber que si abans de contractar l’assegurança ja teníem problemes amb aquest llogater per cobrar les mensualitats, no ens concediran la pòlissa i si ometem aquesta informació i ho descobreixen no tindrem dret a percebre cap impagament.

Existeixen, a més, altres supòsits concrets en què moltes asseguradores exclouen el dret a rebre cap abonament, per la qual cosa convé entendre bé la lletra petita del condicionat. I és aquí on un professional del sector com nosaltres, podem ajudar; ja que, acostumen a treballar diàriament amb les clàusules d’aquest tipus de pòlisses i podem resoldre las vostres dubtes.

Alguna assegurança dona cobertura al coronavirus?

UNcorredoria-coronavirus

El degoteig constant de nous casos de coronavirus ha convertit a aquesta patologia en un tema de salut pública nacional. A hores d’ara, a Espanya ja n’hi ha més de 140 casos i a nivell mundial la xifra ascendeix a 87.137, dels quals 79.968 corresponen a la Xina. 

Davant la xifra de més de 3.000 defuncions a tot el planeta i la ràpida propagació de l’anomenat COVID-19, la preocupació de la població s’incrementa, especialment si en aquests moments estan fora o han de viatjar a algunes de les anomenades zones de risc: Xina, Corea del Sud, Japó o Nord d’Itàlia.

Quin paper hi juga l’assegurança?

Molts dels viatgers que es troben en aquests països tenen la incertesa de saber si les seves assegurances de viatge o salut els cobreixen en cas de contraure la malaltia. O bé, si poden recuperar les despeses, en cas de tenir planificat un viatge a alguns d’aquests països de risc.

En primer lloc, malgrat que s’acostuma a afirmar que les assegurances no donen cobertura en casos d’epidèmia i pandèmia; cal dir, que tal com han confirmat des d’Unespa: l’assegurança d’assistència en viatge cobrirà, en aquest cas, les atencions mèdiques que rebin aquelles persones assegurades que resultin infectades pel coronavirus durant un viatge dins dels límits fixats pel contracte. A més, aquestes pòlisses acostumen a contemplar, la cobertura de despeses de desplaçament, allotjament i manutenció de, almenys, un acompanyant.

Està coberta la cancel·lació d’un viatge a un país de risc?

De moment no. Caldria que el Govern espanyol decretés alerta sanitària o pandèmia, perquè les despeses, en cas de cancel·lació quedin cobertes. Cal recordar que l’assegurança de cancel·lació de viatge cobreix totes les despeses d’anul·lació, abans de la data de partida, sempre que sigui per un motiu de causa major.

En aquests moments hi ha un presumpte risc, però com hem comentat, no n’hi ha cap declaració oficial d’epidèmia per part de l’autoritat sanitària competent. La cobertura de la contingència, per tant, no estaria coberta als efectes de possibles pèrdues pecuniàries que es poguessin reclamar.

Cancel·lació de viatge

Si la destinació ha declarat de manera oficial l’existència d’una epidèmia o zona catastròfica l’import a retornar per cancel·lació de viatge dependrà del que estableixen els detalls de l’assegurança contractada. Si hi ha ordres de cancel·lació de determinats trajectes per raons de salut pública o les companyies aèries decideixen suspendre vols, el passatger tindrà dret a la devolució del bitllet contractat o a la reubicació en altres vols. És recomanable conservar tots els documents, bitllets i reserves per fer la sol·licitud de reemborsament.

Quarentena

Les persones que es troben desplaçades a hores d’ara fora d’Espanya i haguessin de ser confinades o posades en quarantena com a situació preventiva per les autoritats sanitàries a conseqüència del coronavirus, poden tenir coberts els costos derivats d’aquest confinament si disposen d’una assegurança d’assistència mèdica en vigor. La cobertura pot incloure tot allò que el confinament pot comportar: trasllats, estada, comunicació amb famílies, repatriacions, etc.

En definitiva, sempre que hagis de viatjar és fonamental que contractis una assegurança de viatge amb el màxim nombre de cobertures possibles, ja que, malauradament els imprevistos succeeixen i a vegades quan menys t’ho esperes.

En cas de dubtes, sobre la pòlissa que més et convé, et recomanem posar-te en contacte amb nosaltres, ja que podran informar-te i assessorar-te sobre les opcions que més et convenen.

L’assegurança de salut en UK. Com afectarà el Brexit?

UNcorredoria-brexit

Per començar, pertànyer a la Unió Europea implica acatar i respectar les “quatre llibertats fonamentals”: la lliure circulació de treballadors, mercaderies, serveis i capitals. Aquestes lleis afecten de manera orgànica en el correcte funcionament de qualsevol país. Són moltes les veus que s’han alçat sobre la preparació que està duent a terme el Regne Unit per enfrontar-se al Brexit i pel que sembla s’estan preparant per al pitjor: un Brexit dur. Però realment, com afectarà això als expatriats i als visitants?

Es podrà utilitzar la targeta sanitària europea?

La veritat és que, fins ara, tots els ciutadans europeus de vacances a l’UK tenien dret a l’atenció sanitària gratuïta, ja que la sanitat pública és universal al Regne Unit (malgrat que alguns hospitals emeten una factura simbòlica). Per als treballadors en actiu al Regne Unit, país en el qual està cotitzant i pagant impostos, també tindran dret a l’assistència sanitària.

Segons la Finestreta Única del Brexit, el metge de capçalera i les consultes d’infermeria en atenció primària són gratuïtes per a tots, ja sigui com a pacient NHS (Sistema Nacional de Salut) o com a pacient temporal (quan el pacient està més de 24 hores i menys de 3 mesos). Aquesta ha estat la realitat fins ara i ho serà fins al 31 de desembre de 2020. No obstant això, l’existència del període transitori està condicionada al fet que la Unió Europea i Regne Unit aconsegueixin un acord de sortida.

Què ocorrerà quan expiri el termini?

Segons la Comissió Europea no s’ha acordat que pugui utilitzar-se la Targeta Sanitària Europea durant futures vacances al Regne Unit. Per als europeus que avui resideixen legalment al Regne Unit podran recórrer a la sanitat pública del país (NHS), fins i tot en cas de Brexit dur. El Govern britànic està buscant acords d’assistència sanitària recíprocs, ja sigui amb la Unió Europea o amb els països de manera individual.

Molts experts ja han anunciat que aquells visitants que vulguin viatjar al Regne Unit, obtinguin una assegurança mèdica amb cobertura sanitària per a tota la seva estada, ja que hauran de pagar pels serveis hospitalaris rebuts. En el cas dels estudiants i pensionistes, els costos mèdics recauran sobre el país d’origen.

Perquè la sanitat en UK continuï sent com fins ara, s’hauran d’aconseguir acords bilaterals amb Espanya. Si això no ocorre i vols viatjar tranquil a Gran Bretanya, hauràs de contractar una assegurança de viatge que cobreixi la teva estada allà de la millor forma possible. Posa’t en contacte amb la teva corredoria de confiança per ser assessorat per un expert i saber quina és la millor opció.

Com protegir-se dels accidents laborals

UNcorredoria-accidents

Dos punts importants de la geografia espanyola han sofert accidents laborals en aquest últim mes i mig: en primer lloc, la deflagració de la petroquímica de Tarragona IQOXE. En segon lloc, l’ensulsiada en l’abocador de la localitat biskaïna de Zaldibar, responsabilitat de Verter Reciclyng.

En el cas de l’empresa catalana l’accident va causar tres morts i set ferits, un d’ells greu. No obstant això, la xifra de danys a persones podria ascendir a 200 afectats. En el cas de l’empresa basca, hi ha dos desapareguts que han quedat soterrats després de l’ensulsiada i encara no han trobat els cossos. A més, s’estan investigant els danys ambientals, ja que l’abocador de Zaldibar havia rebut fins a 2,625 tones de “materials de construcció que contenen amiant”.

Assegurances contractades

Les assegurances contractades per totes dues empreses eren, en el cas de IQOXE, el de Responsabilitat Civil amb AIG i l’assegurança de Danys amb Allianz. En el cas de l’abocador biskaïno, l’aprovació de la llicència passava per contractar una Assegurança de Responsabilitat Civil per una quantia d’un milió d’euros, fixada pel Govern Basc.

Avui dia, no ha transcendit el nom de la companyia amb qui tenia contractat l’assegurança l’empresa basca. No obstant això, aquesta quantitat hauria de cobrir el risc d’indemnització pels possibles danys causats a terceres persones o als seus béns, i els costos de reparació i recuperació del medi ambient alterat, derivats de l’exercici de l’activitat.

L’impacte mediàtic dels dos casos ha estat considerable, però en el cas de l’abocador, les conseqüències mediambientals podrien ser molt perilloses a causa de l’amiant. Les empreses que per la seva activitat poden causar danys per contaminació mediambiental haurien de reparar en la contractació d’aquesta mena d’assegurances.

La contaminació assegurada, és aquella que es produeix de manera accidental i aleatòria, és a dir, que és extraordinària i no s’ha causat de manera intencionada o consentida. És per aquesta raó que es fa necessari comptar amb una assegurança de Responsabilitat Mediambiental, que no hauríem de confondre-la amb la Contaminació Accidental. És un matís important, perquè malgrat que algunes pòlisses cobreixen la contaminació accidental, no cobreixen la Responsabilitat Civil Mediambiental.

Responsabilitat Civil Mediambiental

Recordar que molts grups empresarials requereixen d’una pòlissa de Responsabilitat Civil Mediambiental. Depenent de l’activitat que realitzis el teu corredor et pot assessorar sobre l’obligatorietat d’aquesta pòlissa, o la previsió de tenir-la.

Malgrat ser extrems, aquests accidents són totalment factibles en qualsevol empresa. Els accidents laborals més freqüents en el treball passen per caigudes des de les altures, contactes elèctrics, corts, incendis, sobreesforços o fatiga. Però assegurar la teva empresa, és assegurar la teva tranquil·litat.

La contractació d’una assegurança per a la teva empresa sempre dependrà del conveni laboral de cada sector, però les Assegurances d’Accidents són obligatoris a la majoria de convenis. Com a empresa tens l’obligació de cuidar i protegir als teus treballadors.

Assegurança d’Accidents

L’Assegurança d’Accidents serà indispensable per a fer front a possibles danys que sofreixin els empleats durant la seva activitat laboral. Les cobertures d’aquest segur protegeixen enfront de la gran invalidesa, la invalidesa absoluta o la defunció. Aquest tipus de pòlissa també inclou altres garanties addicionals, com l’hospitalització, assistència sanitària per accident o defunció per causes naturals.

També és important tenir en compte l’Assegurança de Responsabilitat Civil Patronal, que s’ocupa d’indemnitzar al treballador accidentat, sempre que l’empresa tingui responsabilitat directa d’aquest accident. No és una assegurança obligatòria, però és una protecció centrada en l’empresari o la gerència del negoci.

Invertir en una bona assegurança és invertir en tranquil·litat i com empresari@ necessites estar en bones mans. Deixa’ns assessorar-te per a trobar la millor solució, aquella amb la qual puguis dormir tranquil cada nit.

Què passa després de Gloria?

UNcorredoria-temporal

Gloria va passar, la calma va tornar, pero Gloria va deixar al seu pas 13 persones que van perdre la vida i nombroses destrosses materials. Campos totalment negats, ratxes de vent que van superar els 120km/h i precipitacions acumulades de 428l/m² i pèrdues milionàries.

Enfront d’aquesta mena de fenòmens de la naturalesa com Gloria, el Consorci de Compensació d’Assegurances, un organisme públic dependent del Ministeri d’Economia, té l’obligació d’indemnitzar alguns dels danys que aquests imprevistos originin. Alguns dels casos contemplats pel CCS són les inundacions extraordinàries, terratrèmols, sismes submarins, erupcions volcàniques, tempestat ciclònica atípica i caiguda de cossos siderals i aerolitos.

Consorci de Compensació d’Assegurances

Actualment, el CCS assegura que ja s’està fent càrrec dels danys ocasionats i recorda que se’ls pot contactar per a reclamar indemnitzacions pels danys ocasionats. Les cobertures, en el cas de Gloria, se centraran en les inundacions, les filtracions provinents de l’exterior o els vents de més de 120km/h, entre altres.

Cal destacar, que el Consorci finança amb una part de les tarifes que es paguen a l’assegurança pel que aquells que no estiguin assegurats no rebran cap indemnització.

Seran indemnitzables pel Consorci aquells danys que afecten persones o béns sobre els quals s’ha contractat una assegurança en qualsevol companyia d’assegurances autoritzada, i sempre que la pòlissa estigui vigent en el moment de produir-se els danys i l’assegurat es trobi al corrent del pagament de la prima.

El Consorci es fa càrrec de la indemnització dels danys sobre la base de la mateixa pòlissa contractada amb l’entitat asseguradora. Això significa que, a l’hora d’indemnitzar, el Consorci tindrà en compte els mateixos béns, el mateix capital assegurat i resta de condicions (primer risc, límits d’indemnització, etc.) establerts en aquesta pòlissa d’assegurança per a aquestes contingències.

En la teva corredoria de confiança podran ajudar-te a sol·licitar la compensació al Consorci; ells seran els qui obrin el comunicat i tramitin qualsevol document que sigui necessari. En aquests casos, és imprescindible que t’assessorin professionals per a agilitar qualsevol gestió.

Consells per a estalviar a l’hivern

UNcorredoria-estalvis-hivern

Encara ens queda una mica d’hivern per davant i depenent de la zona geogràfica, el fred s’allargarà més. No importa si combats temperatures sota zero o només matins i nits fredes, fent petits canvis a casa, es pot combatre una factura astronòmica. També pots mantenir la teva casa calenta i sentir-te cómod@ durant l’hivern, sense grans inversions.

1. Aprofita la llum solar

Principalment, tenim el sol a més d’aportar-nos una meravellosa llum, també ens aporta calor. A diferència dels països nòrdics, on a penes tenen llum solar cada dia, aquí tenim la sort de tenir llum solar també a l’hivern. Recorda obrir sempre les cortines al matí i a la nit, tanca-les; així evites la pèrdua de calor a través dels cristalls.

2. Aisla portes i finestres

Amb una petita inversió, pots instal·lar cortinetes de plàstic en portes i finestres; és una manera d’evitar perdre calor o que s’infiltri el fred exterior. No permetis fugides de calor per cap orifici o escletxa. Existeixen plàstics especials que s’adhereixen als cristalls i augmenten l’aïllament.

3. Il·luminació eficient

Si encara no has llevat els adorns de nadal, ja va sent hora (encara que siguin de Led). D’altra banda, emprar aquest tipus de bombetes a casa (Leds) farà que consumim un 90% menys d’energia elèctrica, oferint la mateixa quantitat de llum. Encara que és obvi, recorda apagar les llums quan sortim d’una habitació.

4. Reordena les habitacions

L’hivern és un bon moment per a acomodar els mobles de les habitacions. Analitzant les entrades de sol, les parets i les portes podrem identificar on instal·lar les butaques, el sofà i altres mobles on romans molt temps. Cerca grans i mitjanes catifes per a posar en el sòl, així ajudarem a evitar la pèrdua de calor. Busca cortines gruixudes i de teixits “aïllants” per a les finestres, pots substituir-les per altres més lleugeres quan arribi la primavera i l’estiu.

5. No assequis la roba en els radiadors

És pràctic, però no és un bon costum. Per a mantenir una sensació tèrmica ideal sense gastar excessivament en llum, és millor no utilitzar els radiadors com a assecadors de roba humida. Cobrir el radiador augmentarà el nostre consum de llum i, per tant, també el de la nostra factura.

Finalment, aquests consells serveixen per a estalviar, però hi ha més mètodes per a fer-ho. Pregunta en la teva corredoria de confiança quina és l’opció que millor s’adapta a tu i la teva economia i deixa’t assessorar.

Expectatives vs. Realitat: consells per a no deixar la dieta

UNcorredoria-fent-dieta

Quantes vegades has intentat posar-te en forma? Has pensat, enguany sí, aquest estiu arribo a la platja com Déu mana. Però t’ocorre el que a tots, que la realitat supera les expectatives i fer dieta, es complica.

Arribes al primer dia de platja, amb paüra, blanc@ com el Taj Mahal i amb l’expectativa més viva que mai, però poc practicada. No passa res! Nosaltres no portem la solució, perquè bàsicament és a les teves mans, però sí que tenim algun consell que et pot ajudar. Abans de fer qualsevol pas en fals, fixa’t uns objectius realistes. I amb realistes no volem dir perdre 10 quilos en un mes, no, això no és realista perquè igual no et sobren ni la meitat de quilos.

Objectius realistes

Quan parlem d’objectius realistes, volem que el que decideixis des d’un punt de vista saludable. Posar-se en forma no significa passar fam o estar feble. Posar-se en forma és menjar sa i fer exercici. És important que et fixis el dia que començaràs la dieta, però igual d’important és posar-te un termini per a acabar-la, com per exemple, tres mesos. Les metes que són assolibles a curt termini, seran les que ens motivin per a continuar; saber que ja no et queda res per a acabar.

A vegades, er a no deixar una dieta, és necessari que segueixis una dieta equilibrada sense restringir cap aliment, així aconseguiràs no avorrir-te ni trobar a faltar alguns plats. Si limites aliments, és més senzill que acabis per abandonar-la perquè el teu cos necessita aquests nutrients i lluitar contra la teva naturalesa és complicat. Aquí et deixem una llista de “aliments” que hauries de reduir si vols arribar a estiu en bona forma:

Redueix:

Sucres: brioixeria, galetes, pastissos, etc. Són aliments rics en greixos saturats i que a penes t’aporten nutrients. El sucre és addictiu, com més prenguis, el teu cos més et demanarà.

Fregits arrebossats: l’oli d’oliva és un aliment perfecte per al nostre organisme, però com tot, en la seva justa mesura. A més, quan escalfem l’oli, s’oxida i plena el nostre cos de toxines i greixos saturats, aquest és el motiu pel qual es recomana cuinar amb poc oli.

Snacks salats: patates de bossa, galetes salades o crispetes de microones entre altres, són aliments replets de soci i greixos saturats que a penes aporten nutrients al teu cos.

Aliments grassos: el porc, els embotits, el menjar ràpid, les pizzes… són opcions molt greixoses que haurem d’evitar al màxim si volem fer una dieta i aconseguir aprimar.

Alternatives saludables

Recorda que et pots ajudar d’alternatives sanes i saciantes que mantindran la teva fam calmada, com són l’alvocat, el salmó, els anacards, les faves, els flocs de civada o els orelluts. Per a evitar picar entre hores, el millor és no passar massa fam i dividir els teus menjars en 5 preses al dia per a repartir els nutrients durant tota la jornada. Pensa sempre en opcions saludables.

– Mitg matí: entre el desdejuni i l’esmorzar és normal que tinguis gana. Per això, si menjaràs, fes-ho de manera sana i pren fruita del temps o un grapat de fruita seca.

– Berenar: Evita carbohidrats. El millor és prendre un tros de fruita, una infusió, un yogurt desnatat o un batut de fruites fet per tu.

Premia’t!

Encara que sigui una vegada al mes, dóna’t un capritx, és una altra forma de no avorrir-te i així evitar deixar la dieta. I no t’oblidis del poder de la ment. No pensis en el temps que falta o en el poc que t’agraden les amanides, assumeix aquest procés com la teva nova manera de menjar i cuidar el teu cos. La recomanació és que, abans de res, busquis a persones que et puguin assessorar per a fer-te una dieta Long Tail, és a dir una dieta que aguant. Existeixen algunes assegurances de salut que inclouen nutricionistes, endocrins o dietistes, pregunta al teu corredor de confiança perquè t’assessori i trobi l’opció que més s’ajusti a les teves necessitats.