UNcorredoria-Corredors d'assegurances

Tractament personal i directe
en tot tipus de sinistres

UNcorredoria-Corredors d'assegurances

Control de l’import de primes a renovació de pólissa per evitar increments innecessaris

UNcorredoria-Corredors d'assegurances

Informació constant de novetats en el sector assegurador que puguin afectar als clients

UNcorredoria-Corredors d'assegurances

Defensa dels interessos del client,
per damunt de tot

UNcorredoria-Corredors d'assegurances

Assessorament Independent

UNcorredoria-Corredors d'assegurances

Solucions Personalitzades

Entitats asseguradores amb les que comptem

Et redirigirem a la web d’ASISA per a procedir amb la contractació.

Per a continuar hauràs de llegir i acceptar les Condicions Legals de UNCorreduria.

Et redirigirem a la web d’ARAG per a procedir amb la contractació

Per a continuar hauràs de llegir i acceptar les Condicions Legals de la web